Tarjolla tuhannen taalan paikkoja yrittäjyydestä kiinnostuneille

12.06.2017

Kaksivuotinen Yrittäjyyden Ekosysteemi -hanke tarjoaa Lahden seudulla korkeakouluopiskelijoille ja kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille mahdollisuuden verkostoitua, saada asiatuntevaa sparrausta ja viedä yritysideoita yhteistyöllä eteenpäin. Hankkeen vetureina toimivat LADEC, Lahden Ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Helsingin yliopisto, Lahden Yliopistokampus ja NIA Oy.

Yrittäjyyden Ekosysteemi -hankkeen tavoitteena on vauhdittaa Lahden kaupunkiseudun uusyritystoimintaa ja lisätä Lahden seudun houkuttelevuutta yrittäjyysympäristönä. Hankkeen puitteissa toteutettava Lahti Venture Program -ohjelma on suunnattu korkeakouluopiskelijoille, joille se on osa kurssitarjontaa.

Laajemmassa mittakaavassa hankkeen eri osa-alueiden osallistujiksi toivotaan kaikkia yrittäjyydestä kiinnostuneita.

- Jos opiskelijat haluavat oppia jotakin aidosti hyödyllistä ja työelämälähtöistä, niin Lahti Venture Program on juurikin sitä. Yrittäjyyden, innovoinnin, ideoiden kehittämisen ja sparraamisen sekä yrittäjämäisen toiminnan oppiminen käytännön tekemisen kautta on äärettömän arvokasta pääomaa, hanketyöryhmässä mukana oleva LUT:n professori Timo Pihkala toteaa.

Yhteistoiminta yrittäjyyden synnyttämisessä halutaan nostaa uudellet tasolle. Kuvassa hankkeen taustavaikuttajia - Timo Pihkala LUTista, Essi Alaluukas LADECista, Kaisa Vuorivirta Lahden Yliopistokampukselta, Anu Pousi NIAsta, Joel Takala Helsingin yliopistosta sekä Mikko Kyle LADECista

Ideasta yrittäjäksi

Lahti Venture Program käynnistyy lokakuussa Pre-ohjelmalla. Lahden ammattikorkeakoulun, Helsingin yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston yhteinen koulutusohjelma tarjoaa yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille näköalapaikan ohjelmassa mukana olevien alueellisten kärkiyritysten toimintaympäristöön ja liiketoimintaan.

Pre-ohjelman opiskelijat pääsevät kehittämään ja kypsyttelemään omaa liikeideaansa yhdessä yritysten kanssa. Ideoista parhaat valitaan mukaan NIA Oy:n koordinoimaan Lahti Venture Program -ohjelmaan, jossa niitä viedään yhdessä yrityskumppaneiden kanssa eteenpäin.

Hanketyöryhmässä Helsingin yliopiston yritysyhteistyötä edustava Joel Takala veti joitakin vuosia sitten vastaavaa ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteistyöhanketta Jyväskylässä.

- Siellä hanke vaikutti peräti 45 start up -yrityksen syntyyn. Tavoitteena ollut opiskelijoiden aktivoiminen ja innostaminen yrittäjyyteen onnistuivat paremmin kuin hyvin.

Yrittäjyydessä on imua

Joel Takalan mukaan yrittäjyys ja siihen liittyvät opinnot ovat opiskelijoiden keskuudessa tällä hetkellä erittäin suosittuja. Hän kannustaa opiskelijoita perehtymään aiheeseen, sillä itsensä oman yrityksen kautta työllistävien määrä tulee kasvamaan tulevaisuudessa huimasti.

- Lahti Venture Program antaa opiskelijoille mainiot eväät start up -yrityksen perustamiselle sekä mahdollisuuden verkostoitua ja luoda hyödyllisiä kontakteja. Vaikka yrittäjyys ei olisikaan se oma juttu, voi kurssin kautta löytyä esimerkiksi diplomityöpaikka tai potentiaalinen tulevaisuuden työnantaja.

Yrittäjyyden Ekosysteemi -hanketta hallinnoivan LADECin perustamis- ja kehittämispalveluiden johtaja Essi Alaluukas sanoo, että hankkeen tärkein tavoite on positiivisen pöhinän synnyttäminen yrittäjyyden ympärille.

- Tarjolla on runsaasti konkreettista ja innostavaa tarttumapintaa yrittäjyyteen: teemaluentoja, avoimia workshop-tilaisuuksia, opiskelijat ja yrityselämän yhdistävä Lahti Venture Program sekä Maker Movement -tapahtumia, joihin kaikki yrittäjyydestä kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Värkkääjät yhteen

"Maker Movement" on ajattelutapa ja uuden yrittäjyysajattelun perusta, jossa keskitytään yrittäjyyden olennaiseen piirteeseen eli tekemisen intoon ja sen välttämättömyyteen yrittäjyydessä. Siinä pyritään aktivoimaan ideoita omaavia ihmisiä omien ideoiden toteuttamiseen askel ja kokeilu kerrallaan.

- Suomessa on paljon pienimuotoista käsillä tekemistä ja lukemattomia autotallipajoja, joissa puuhaillaan monenmoista kaupallisesti kiinnostavaa vempainta, värkkiä tai "härpäkettä". Maker Movementissa pyritään löytämään Lahden alueen ”Makerit”, joilla on vahva intohimo uuden luomiseen, LADECissa liiketoiminnan kehittäjä työskentelevä Mikko Kyle kertoo.

Kylen mukaan ideanikkarit voivat tuoda minkä tahansa tuotteen tai ajatuksen Maker-tapahtumaan, jossa sitä ryhdytään kehittämään ja sparraamaan yhdessä toisten värkkääjien ja asiantuntijoiden kanssa.

- Mikäli idealla on kaupallista potentiaalia, sen kehittämiselle ja eteenpäin viemiselle annetaan parhaat mahdolliset eväät.

Kaikki tieto yhdestä osoitteesta

Jos Maker Movementin, opiskelijoiden Venture Programin tai minkä tahansa muun kimmokkeen pohjalta yrittäjäksi haluava ryhtyy etsimään tietoa esimerkiksi yrityksen perustamisesta, rahoituksesta tai kansainvälistymisestä, hän törmää tieto-, ohjaus- ja neuvontapalveluiden viidakkoon.

Lahden ammattikorkeakoulu rakentaa parhaillaan hajanaisista ja lukemattomien eri toimijoiden ylläpitämistä verkkopalveluista uutta yrittäjyyteen kannustavaa, matalan kynnyksen verkkosivustoa. Palvelualusta on osa Yrittäjyyden Ekosysteemi -hanketta ja se linkittyy LADECin hallinnoimalle Lahti Business Region -sivustolle.

Opiskelijayrittäjyyteen ja yrittäjämäiseen tekemiseen voimakkaasti kannustava LAMKin lehtori Sari Suominen sanoo, että voimien yhdistäminen ja yrittäjyyden kehittäminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on hieno kehitysaskel koko Lahden seudulle.

- Verkostossa on voimaa, niin opiskelijoille kuin opetusta järjestävillekin tahoille. Uuden, yhteistyössä rakennettavan toimintamallin synnyttäminen lisää Lahden seudun kiinnostavuutta ja luo positiivista yrittäjyyden imagoa koko Päijät-Hämeeseen, Suominen uskoo.

Yrittäjyyden Ekosysteemi -hankkeen vetureina toimivat LADEC Oy sekä Lahden seudulla korkeakouluopetusta tarjoavat Helsingin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Lahden Yliopistokampus ja Lahden ammattikorkeakoulu. NIA eli Nordic Accelerator Oy on mukana yritysideoiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen tähtäävässä Lahti Venture Programissa.

 

Hanketta rahoittaa mukana olevien organisaatioiden lisäksi Päijät-Hämeen liitto.

www.ladec.fi