elinkeinorakenne, monipuolinen, valmistava teollisuus, palveluliiketoiminta, logistiikka
#LahtiBusinessRegion

Bis­nes­mah­dol­lisuudet

- Huippusuo­ri­tuksiin Lahden seudulla.

TILAA UUSILLE YRITYKSILLE JA ROHKEILLE IDEOILLE

Lahdessa on Suomen suurista kaupungeista monipuolisin elinkei­no­rakenne. Alue tarjoaa erinomaiset puitteet kaikelle yritys­toi­minnalle - valmis­tavalle teolli­suudelle, palve­lu­lii­ke­toi­minnalle sekä logistiikan ammat­ti­laisille.

Kattava palve­lu­tarjonta, vahvat yritys­verkostot ja toimivat ekosysteemit luovat hyvän pohjan liike­toiminnan kehittämiselle ja kasvulle.  Kustan­nus­tehokas ympäristö, monipuolinen toimitila- ja yrity­sa­lue­tarjonta sekä keskeinen sijainti pääkaupun­kiseudun läheisyydessä vahvistavat yritysten kilpailukykyä.

Tutustu Lahden seudun bisnes­mah­dol­li­suuksiin, yritys­ver­kostoihin sekä avain­sek­toreihin.

Aktiiviset yritys­verkostot ja keskeiset bisnes­sektorit

Ikoni - kiertotalous

Kiertotalous ja ympäristö

Lue lisää
Ikoni - sähköinen liikenne

Sähköinen liikenne

Lue lisää
Ikoni - elintarviketeollisuus

Elintarviketeollisuus

Lue lisää
Ikoni - valmistava teollisuus

Valmistava teollisuus

Lue lisää
Ikoni - logistiikka

Logistiikka

Lue lisää
Ikoni - sport & welltech

Sport & Welltech

Lue lisää
Ikoni - muotoilu

Muotoilu

Lue lisää

Suomen suurista kaupungeista monipuolisin elinkei­no­rakenne

Valmistavan teollisuuden huippualue

Teollisuuden liikevaihto on noin 3,9  miljardia euroa. Teollisuuden jälkeen liike­vaih­doltaan suurimmat alat ovat kauppa (3,1 mrd €)  ja raken­taminen (2,9 mrd. €).

Suurin teolli­suudenala on mekat­roniikka. Muita merkittäviä aloja ovat elintarvike-, muovi- ja huone­ka­lu­teollisuus. 

Perhey­ritykset merkittäviä työllistäjiä

Päijät-Häme tunnetaan isoista yrityksistä, myös siitä, että monet isoista työnantajista Lahden seudulla ovat perhey­rityksiä. Perheyrittäjyys kattaa kaikki toimialat ja yritysten kokoluokat, ja on  selkeästi yleisempää kuin muualla Suomessa.

 

13 500 yritystä ja
49 000 työntekijää

Päijät-Hämeen yrityksissä työskenteli 49000 henkilöä vuonna 2019, mikä on runsaat 10 000 henkilöä enemmän kuin naapu­ri­maa­kunnissa, Kanta-Hämeessä ja Kymen­laaksossa.

Lahdessa ja sen lähikunnissa Asikkalassa, Hollolassa ja Orimat­tilassa sijaitsee yli 10 200 yritystä.

Lahden seudulta on hyvä pon­nistaa
Lahden seutu tarjoaa energisen areenan bisnekselle sekä asumiseen ja vapaa-aikaan. Ylivoimainen sijainti, nopeat yhteydet kansainvälisille markkinoille sekä monipuoliset palvelut auttavat yrityksenne uusiin huippusuorituksiin.
Tutustu All Inclusive -sijoittumispalveluun

Sijoit­tu­mis­tiimi palve­luk­ses­sanne

Ota yhteyttä!
close