#LahtiBusinessRegion

Elin­tar­vi­ke­teollisuus

#

Maailman paras pohjavesi, keskeisten raaka-aineiden saatavuus sekä erinomainen logistinen sijainti ovat merkittäviä syitä siihen, että Lahden seudulla on yksi Suomen suurimmista elintar­vi­ke­teol­lisuuden keskittymistä. Lahden seudulle on sijoittunut erityisesti vilja jalostavaa yritys­toimintaa – juoma- ja leipo­mo­teol­lisuutta - joka muodostaa yhdessä alueen viljelijöiden kanssa Suomen mittavimman ja monipuo­lisimman viljao­saamisen keskittymän.

Ruoka ja juoma ovat myös  Päijät-Hämeen maakun­ta­strategian yksi älykkään erikois­tumisen kärkiteemoista. Alueen elintar­vi­ke­teol­li­suudella ja  korkea­kouluilla on  keskeinen rooli Food Campus Finland - toimen­pi­de­ko­ko­nai­suudessa, joka on osa ruoka­viennin kansallista kasvuohjelmaa.

TUTUSTU BISNES­MAH­DOL­LI­SUUKSIIN!

Maailman paras vesi

Lahden seudulla myös yrityksillä käytössä maailman paras pohjavesi - suoraan hanasta! Salpausselän harjujen suodattamaa pohjavettä muodostuu 100 000 m3 vuoro­kaudessa.

Viljaklusteri

Päijät-Hämeessä on Suomen merkittävin viljao­saamisen keskittymä. Kehittyvässä, modernissa Päijät-Hämeen Viljaklus­terissa on rakennettu aktiivinen vuoro­vaikutus alkutuotannon ja valmistavan teollisuuden välille.

Tuoreena perille

Logistinen sijainti on kotimaisen ja kv-jakelun kannalta huippuhyvä: 80% kotimaan markkinoista 1,5 h säteellä, kv-lentokenttä tunnin päässä.

Tuottajat lähellä

Viljan­tuottajien lisäksi Lahden seudulla on runsaasti marjojen & hedelmien ja vihannesten tuottajia sekä maidon ja lihan tuotantoa.

Yliopis­to­kaupunki

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT) sekä LAB-ammat­ti­kor­keakoulu tukevat tuote­kehitys- ja tutkimustyötä, ja yhdessä Koulu­tuskeskus Salpauksen kouluttavat osaajia yritysten palve­lukseen.

Tuote­kehitys- ja testausympäristö

Food Pilot Plant -tuote­kehitys- ja tutkimusympäristö tukee elintar­vikealan yrityksiä uusien kasvi­poh­jaisten tuotteiden kehittämisessä.

Kotimaisen viljan asian­tuntija – kuoresta ytimeen

Päijät-Hämeen Viljaklus­terissa on edustettuna koko arvoketju viljelijöistä teolli­suuteen ja vähittäiskauppaan – isoista pörssiyhtiöistä pienempiin leipomoihin, panimoihin ja perinteikkääseen mylly­toi­mintaan, Hartwallin juoma­tehtaasta Teerenpeliin ja Sinuhen leipomosta Villähteen leipään ja Vääksyn Myllyyn.

Viljaklus­te­riy­ritykset ovat inves­toineet mittavasti Lahden seudulle. Viking Malt rakensi uuden mallastamon Pippo-Kujalan alueelle vuonna 2023 ja kokonai­sin­vestointi nousi yli 100 miljoonaan euroon. Fazer laajensi mylly­toi­mintaansa ja palautti ksylitolin tuotannon Suomeen inves­toimalla 50 miljoonaa euroa uuteen ksyli­to­li­teh­taaseen Lahdessa.

Päijät-Hämeen viljaklusterin yritykset elävät jatkuvassa uudis­tuksessa kuluttajien ruoka­tot­tumusten ja muuttuvien trendien mukana.  Yritykset ovat olleet myös  kierto­talouden edelläkävijöitä; sivuvirroille etsitään jatkuvasti uusia käyttökohteita ja tuotannon sivujakeista luodaan uutta liike­toimintaa.  Tutustu Viljaklusterin yrityksiin.

Kypsää viljaa, viljan tähkä lähikuvassa

165 M€

inves­toinnit 

3000

työntekijää

600 M€

liikevaihto

1528

tuotta­jatilaa


Ainoa Wineryn viinipulloja pöydällä, kotimaisia marjaviinejä.

Hyviä makuja, uusia tuotteita Lahden seudulta

Kansainvälisesti palkittuja viinejä, siidereitä ja salmiakkia, kahvi­paah­timoita, tilaviinejä, pullotettua pohjavettä, luomu­mak­karoita - esimerkkejä alueen monipuo­lisesta elintar­vi­kealasta. 

Ainut­laatuisen puhtaan pohjaveden ympärille on kehittynyt kansainvälisille markkinoille ponnistavia vesibrändejä ja -pullot­tamoita. Lahden seudulla on jalostavia elintar­vikealan yrityksiä kaikkiaan 82. Näistä leipo­mo­y­ritysten jälkeen eniten on vihanneksia, marjoja ja hedelmiä jalostavia yrityksiä. 

Lahden seudulla on tilaa ja mahdol­li­suuksia rohkeille ideoille ja uusille yrityksille, jotka arvostavat laatua, osaamista ja puhtaita raaka-aineita!

Tuote­kehitys ja tutkimus

Uusia, terveyttä edistäviä sekä vastuul­lisesti tuotettuja tuotteita kokeillaan ja kehitetään jatkuvasti. Esimerkiksi vilja­poh­jaisten tuotteiden määrä on lisääntynyt ja monipuo­listunut vauhdilla. Lahden seudulla on korkea­tasoista tutkimusta ja tuote­kehitystä muun muassa kauran tuotteis­ta­miseksi ja jalos­ta­miseksi. 

LUT-yliopisto sekä LAB-ammat­ti­kor­keakoulu tukevat yritysten tuote­kehitys- ja tutkimustyötä. Korkea­koulujen ja yritysten yhteistyönä on kehitetty  Food Pilot Plant -tuote­kehitys- ja testausympäristö tukee elintar­vikealan yrityksiä uusien kasvi­poh­jaisten tuotteiden kehittämisessä. Paikkaa voi hyödyntää etenkin tuotteiden koe-erien valmis­tukseen, uusien raaka-aineiden testaamiseen, uusien valmis­tus­tek­niikoiden ja prosessien kokeiluun sekä raaka-aineiden ja tuotteiden analy­sointiin.  Tuote­ke­hitysympäristö on kooltaan 600 neliömetriä, ja se kattaa uuttotilan, pullotus- ja hiili­ha­po­tus­huoneen, käymis- ja tislaustilan, viljankäsitte­ly­huoneen, laboratorion, sosiaa­litilat, varastot, kylmiön ja valvomon. 

Myös sivuvirtojen monimuo­toiseen hyödyntämiseen tähtäävää tutkimus- ja pilot­hankkeita toteutetaan yritysten tarpeiden pohjalta. 

 

Kolme nuorta naista Fazer Myllyn laboratoriossa tutkivat näytteitä.

Makeis­val­mistaja Fazer suunnittelee jättimäistä makeis­teh­da­sin­ves­tointia Lahteen, mikä on alan suurin investointi vuosiin. Lahden valintaan vaikutti mm. "logistinen sijainti on hyvä asiakkaiden, varastojen ja tärkeiden satamien näkökulmasta". 

- Fazer Makeisten toimi­tus­johtaja Markus Hellström |  Lue Fazerin tiedote

Katso Päijät-Hämeen Viljaklusterin juoma- ja leipäketjun videot

Tutustu myös Lahden seudun Ruoka­ta­rinoihin:

Valmiina palvelemaan yritystänne - Ota yhteyttä!

Iloinen naurava nainen raidallisessa paidassa. Kasvokuva.
Kati Tuominen

Asiakkuuspäällikkö
+358 50 471 8233
kati.tuominen@ladec.fi

Marian Vainiomäki

Asiakkuuspäällikkö
+358 40 505 7775
marian.vainiomaki@ladec.fi

Pekka Komu

Liiketoimintakehittäjä
+358 40 741 3299
pekka.komu@ladec.fi

LADECin Isto Vanhamäki.
Isto Vanhamäki

Johtaja
+358 40 727 6376
isto.vanhamaki@ladec.fi

close