#LahtiBusinessRegion

Kier­totalous ja ympäristö

#

Lahden seutu on ollut edelläkävijä ympäristöasioissa jo 1990-luvulta alkaen: puhdistimme Vesijärven, käynnistimme ensimmäisten joukossa jätteiden tehokkaan kierrätyksen ja panostimme ympäristöalan liike­toi­mintaan ja tutki­mukseen. Tänään olemme yksi Suomen merkittävimmistä ympäristöosaamisen ja -liike­toiminnan keskittymistä, jossa toimii kaksi yliopistoa ja ammat­ti­kor­keakoulu sekä kymmeniä ympäristöalan yrityksiä.

TUTUSTU BISNES­MAH­DOL­LI­SUUKSIIN!

Euroopan ympäristö-pääkaupunki 2021

Lahti oli Euroopan ympäristöpääkaupunki vuonna 2021. Euroopan komissio valitsi tiukkojen kriteerien ja kovan kilpailun jälkeen Lahden näyttämään suuntaa euroop­pa­laiselle kestävälle kehitykselle. Ympäristöpääkaupunkina luomme yhdessä yritysten kanssa kasvu­hakuista liike­toimintaa ja uusia, monis­tettavia ympäristö- ja kierto­ta­lous­rat­kaisuja.

Suomen tavoitteena on olla hiili­neutraali vuonna 2035. Lahti on kymmenen vuotta muita edellä: tulemme saavuttamaan hiili­neut­raaliuden jo vuonna 2025! Hiili­dioksidipäästöt asukasta kohti ovat enää noin viidesosa siitä, mitä ne olivat vuonna 1990. Tiedämme myös mitä asioita vielä on tehtävänä, ja näitä ratkaisuja kehittämään haluamme parhaat yritys­kumppanit mukaan.

Kuvassa erlenmeyerpullo, jossa jotain jauhetta. Kuvassa lukee myös tekstit: "typpi", "fosfori", "kalium", "ammoniakki" valkoisella fontilla.

Kierto­talouden innovaatioita

Lahden seutu on ollut jätteiden hyötykäytön ja kierrätyksen edelläkävijä jo 1990-luvulta lähtien. Tällä hetkellä kotitalousjätteistä hyödynnetään peräti 99 % Kaupungin energia­tuo­tannossa fossiilisten polttoaineiden aika päättyi vuonna 2019, kun Lahti Energian uusi voimalaitos valmistui. 

Haemme jatkuvasti yritys­kump­paneita Suomen johtavaan kierto­ta­lous­keskittymään kehittämään yhdessä muiden yritysten, korkea­koulujen ja kaupungin kanssa uusia kierto­talouden ratkaisuja. Autamme yritystäsi löytämään Lahden seudulta oikeat kumppanit, inves­toin­ti­mah­dol­lisuudet ja materi­aa­livirrat.

99 %

kotitalousjätteestä
hyötykäyttöön

0 %

fossiilisia polttoaineita
kaupungin energia­tuo­tannossa

Hiili­neutraali

Lahti jo vuonna 2025

Kuvassa Lahden lajitteluasema PILLERI ylhäältä päin ilmasta kuvattuna.

Yksi Suomen suurimmista kiertotalouskeskittymistä

Lahden seudulla on yksi Suomen merkittävimmistä kiertotalousliiketoiminnan keskittymistä, johon kuuluu kymmeniä alan yrityksiä. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen ekosysteemin, jossa yritykset hyötyvät toisistaan ja läheisyydestään. 

Kujalan käsittelykeskuksen kautta kulkee vuosittain noin 200 000 tonnia jätettä – valtaosa jatkohyödyntämisen raaka-aineeksi muille alueen yrityksille. Tutustu Kujalan käsittelykeskukseen Salpakierto Oy:n sivuilla!

Kuvassa tutkimusvälineitä valkoisella tutkimuspöydällä.

Huippuluokan tutkimusta ja koulutusta

Bio- ja kiertotalous on yksi LUT-yliopiston tutkimuksen painopisteistä. Lahdessa tutkitaan kansainvälisellä tasolla muun muassa erotustekniikkaa ja kestävyysmuutosta. 

LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuu energia- ja ympäristötekniikan insinöörejä ratkaisemaan kiertotaloushaasteita. Parhaillaan rakenteilla on uusi korkeatasoinen kiertotalouslaboratorio, joka palvelee myös alan yrityksiä. 

Tutustu LUT-yliopiston sekä LAB-ammattikorkea-koulun energia- ja ympäristöalan tutkimukseen ja opetukseen!

Kuvassa Fazerin Aurora Beetaglukaania lasiastioissa sekä Fazerin Aurora Kauraöljyä pumppupullossa.

Uutta bisnestä sivuvirroista

Alueella on jatkuvasti käynnissä hankkeita, joissa haetaan teollisuuden ja energiatuotannon sivuvirroille uusia hyödyntämistapoja. Haemme sivuvirtojen hyödyntäjiä ja teknologiakehittäjiä, joille Lahden seutu tarjoaa ylivertaisia mahdollisuuksia kehittää ja kasvattaa uutta liiketoimintaa.

Parhaillaan Lahdessa tutkitaan ja kehitetään yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöllä uusia innovaatioita esimerkiksi elintarviketeollisuuden sivuvirtoihin, hiilidioksidin hyödyntämiseen sekä muovi- ja tekstiilijätteiden käyttöön.

Ota yhteyttä Lahden Seudun Kehitys LADECin kiertotaloustiimiin!

Tutkimusvene Vesijärvellä. Aurinkoinen ja sumuinen aamu Enonselällä.

Maail­manluokan vesi- ja maaperäosaamista

Lahdessa on yksi maailman parhaista pohjavesistä ja Suomen suurimmista pohja­ve­sia­lueista. Ei siis ole yllätys, että meillä on myös maail­manluokan osaamista veden ja maaperän kunnos­sa­pidossa ja puhdis­ta­misessa.

Vesijärven kunnostustyö on kansainvälisesti tunnettu menes­tystarina. Pilaantunut järvi onnis­tuttiin puhdistamaan kaupungin, yritysten ja yliopiston yhteistyöllä. Sen pohjalta Lahteen syntyi merkittävä kaupunkiympäristöjen ja ympäristöekologian tutki­mus­keskittymä. Lahtelaista vesi- ja maaperäosaamista hyödynnetään jatkuvasti ympäri maailmaa.

Suurin osa euroop­pa­laisista asuu Lahden kokoisissa kaupungeissa. Lahti onkin poikkeuk­sellisen hyvä ympäristö kaupunkiympäristöjen laatua ja kestävyyttä parantavien ratkaisujen kehittämiseen ja kokeiluun. Haemme jatkuvasti uusia, innova­tiivisia kumppaneita tähän työhön!

Ilmakuva Lahden Tiedepuiston pääsisäänkäynnin suunnasta.

Lahden Tiedepuisto

Lahden keskustan tuntumassa sijaitseva Tiedepuisto on merkittävä ympäristöalan liiketoiminta- ja tutkimuskeskittymistä.

Tiedepuistossa sijaitsevat Helsingin yliopiston ympäristöekologinen tutkimus ja mittavat laboratoriot, Suomen suurin kaupallinen vesilaboratorio sekä lukuisia alan yrityksiä. Muun muassa Ramboll Finland, Eurofins, AFRY ja Sansox löytyvät Lahden Tiedepuistosta.

Aivan Tiedepuiston vieressä sijaitsee LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteinen Lahden kampus.

Lahden Tiedepuistoopen_in_new
Kuvassa laboratoriotyöntekijä käsittelee koepulloja pöydän ääressä.

Kansainvälisen tason ympäristötutkimusta

Helsingin yliopiston ympäristöekologinen tutkimustoiminta on keskittynyt Lahteen. Kansainvälisesti arvostetussa yksikössä tutkitaan tänä päivänä esimerkiksi pilaantuneen maaperän ja pohjaveden kunnostamisen, kaupunkien hulevesien hallinnan ja levien hyötykäytön kysymyksiä.

Lahdessa sijaitsee yliopiston korkeatasoinen ympäristölaboratorio, jossa on mahdollisuudet monipuolisiin kemiallisiin ja molekyylibiologisiin analyyseihin - myös yritysten tuotekehityksen tueksi. 

Helsingin yliopisto Lahdessaopen_in_new
Lähikuva Soilian tutkimuskeskuksen lasi-ikkunasta.

Tuotekehitys- ja testausmahdollisuuksia

Lahden Jokimaalla sijaitseva maaperän tutkimuskeskus Soilia tarjoaa kansainvälisesti korkeatasoisen, todellisia olosuhteita vastaavan tutkimusympäristön maaperän sekä pohja- ja pintavesien tutkimukseen ja uusien kunnostusmenetelmien kehittämiseen.

Maaperän tutkimuskeskus Soiliaopen_in_new

Päijät-Hämeen

Viljaklusterin yritykset kierto­talouden edelläkävijöitä

 

Valmiina palvelemaan yritystänne - Ota yhteyttä!

Iloinen naurava nainen raidallisessa paidassa. Kasvokuva.
Kati Tuominen

Asiakkuuspäällikkö
+358 50 471 8233
kati.tuominen@ladec.fi

Marian Vainiomäki

Asiakkuuspäällikkö
+358 40 505 7775
marian.vainiomaki@ladec.fi

Pekka Komu

Liiketoimintakehittäjä
+358 40 741 3299
pekka.komu@ladec.fi

LADECin Isto Vanhamäki.
Isto Vanhamäki

Johtaja
+358 40 727 6376
isto.vanhamaki@ladec.fi

close