#LahtiBusinessRegion

Muotoilu

#

Lahden seutu on yksi Suomen merkittävimmistä muotoi­luo­saamisen keskittymistä. Alueelle toimivat yritykset ovat kautta aikojen vahvistaneet kilpailukykyään ja ponnistaneet kansainvälisille markkinoille muotoilua ja alueen muotoi­luo­saamista hyödyntäen. 

TUTUSTU BISNES­MAH­DOL­LI­SUUKSIIN!

Lahden seudulla muotoilu on geeneissä.

Muotoilu Lahden seudulla on käytännönläheistä. Muotoilun keinoin tuotetaan visuaa­lisesti näyttäviä tuotteita, mutta myös entistä käyttäjälähtöisempiä tuotteita ja palveluita, ympäristöystävällisempiä ja tehok­kaampia tuotan­topro­sesseja, entistä toimivampia julkisia palveluita ja viihtyisiä elämisen ympäristöjä. Nämä puolestaan luovat kasvua ja uusia työpaikkoja.

Lahden seudulla toimii lukuisia muotoilulla kasvua ja menestystä vahvis­taneita ja kansainvälisestikin menestyneitä yrityksiä, kuten Isku, Kemppi, Luhta, Stala, Gymstick, Karlux, Tapio Anttila Design, Asko-huone­kaluista tuttu Insofa, Pedro, Puulon ja Salkapuu.

 

 

Muotoilualan kirjapino, jonka päällä designmuki.

Muotoi­luins­tituutti - alan huippu­kou­lutusta

Kansainvälisesti tunnus­tetusta LAB-ammat­ti­kor­keakoulun Muotoi­luins­ti­tuutista valmistuu kalus­te­muo­toi­lijoita ja teollisia muotoi­lijoita, puettavan muotoilun ja palve­lu­muotoilun sekä visuaalisen viestinnän ammat­tilaisia ja kuvatai­tei­lijoita.

Muotoi­luins­tituutin opiskelijat tekevät tiivistä ja käytännönläheistä yhteistyötä yritysten kanssa mm. erilaisissa suunnittelu- ja kehittämispro­jekteissa.

Muotoi­luins­ti­tuutista valmis­tuneita muotoilun ammat­tilaisia on palkattu myös moniin merkittäviin kansainvälisiin muotoilutehtäviin. Muotoi­luins­tituutin alumneja ovat mm. muotoilija Harri Koskinen, kuvittaja Klaus Haapaniemi, muoti­taitelija Katri Niskanen, automuo­toilija Jarno Lehtinen ja valoku­va­tai­teilija Heli Rekula.

 

 

Design Lahti FIND – satoja muotoi­luyrittäjiä 


Lahden seudulla toimii lähes 200 pientä muotoi­lu­pal­ve­lu­yritystä tai yksityistä elinkei­non­har­joittajaa. Osaajia on muotoilun kaikilta osa-alueilta. 

Design Lahti FIND -palve­lu­ha­kusi­vustolta löytää helposti Lahden seudun eri suunnit­te­lualojen ammat­tilaiset yrityksen avuksi tai kumppaneiksi tuote­ke­hi­tyspro­jekteihin, liike­toiminnan digita­li­sointiin, brändin raken­tamiseen ja viestintään. 

Palvelu on maksuton kaikille käyttäjille: 

  • Lahden seudulla toimivat suunnit­te­lualojen yritykset voivat esitellä palve­luitaan
  • Yritykset ja organi­saatiot voivat löytää paikallisia osaajia, kumppaneita ja yhteistyötahoja

 

Design Lahti Find -hakemiston logo ja muu graafinen ilme kuvassa.
Suomen Muotoilusäätiön henkilöstöä toimistossa. tietokoneiden äärellä. Taustalla värikäs seinämaalaus linnuista.

Muotoilusäätiö – tutkimusta, koulutusta ja kehittämistä

Lahdessa sijaitseva Suomen Muotoilusäätiö edistää ja tukee muotoilun tieteellistä tutkimusta ja koulutusta sekä kehittämistyötä, jakaa apurahoja ja avustuksia, ylläpitää muotoi­lu­keskusta ja harjoittaa muotoilun tutkimus- ja kehittämistoimintaa.


Muotoilusäätiö toimii yhteistyössä yliopistojen, ammat­ti­kor­kea­koulujen, muotoi­lu­toi­mijoiden ja elinkeinoelämän kanssa. Säätiön toimin­takenttänä on koko Suomi ja toimitilat sijaitsevat Lahden tiede­puistossa. 

Muotoilusäätiön kautta yritykset voivat toteuttaa muotoi­lupro­jekteja ja Säätiö palvelee yrityksiä antamalla yleishyödyllisiä vinkkejä muotoilun käyttöön.


 

Yhteisölliset tilat

  • Lahden seudulla on runsaasti eri tyyppisiä, muotoilualan yrityksille soveltuvia yhteisöllisiä tiloja ja toimis­to­kes­kittymiä. 
  • Startup-yritys? Tutustu Lahden Mukkulan kampuksella sijaitsevaan startup-keskus Start Hubiin!

 

Kiinnostavia yrityksiä

Lahden seudulla on isojen, tunnettujen yritysten ja brändien rinnalla lukuisia muita kiinnostavia yrityksiä, jotka erottuvat muotoi­luo­saa­mi­sellaan.

Esimerkkejä näistä ovat  MariMari ja Cocoon, joiden omia vaate­mal­listoja valmistetaan Lahdessa sekä Marjut Uotila Dusty-vaate­mal­lis­toineen. 

Huonekaluja ja sisus­tus­tuotteita suunnit­televat ja valmistavat mm.  Puine, Muoto2, Upwood Desing, Puulon sekä Evävaara Design ja valaisimia Karlux ja Keraplast.

Paikal­lisista korumuo­toi­lijoita tunne­tuimpia ovat useasti palkitut Chao & Eero (kuva) ja Heli Kauhanen. 

Mustalla taustalla hopeinen design-koru.
Puupäätyinen sänky makuuhuoneessa.
Tapio Anttila Design
Tapio Anttila Design
”Lahden seudulla käytössäni on helposti yhteistyökumppaneiden ja alihank­kijoiden verkosto, esimerkiksi proto­tyy­pintekijöitä, viilun­tai­vuttajia, valokuvaajia tai pakkaus­yrityksiä." - Tapio Anttila

Valmiina palvelemaan yritystänne - Ota yhteyttä!

Iloinen naurava nainen raidallisessa paidassa. Kasvokuva.
Kati Tuominen

Asiakkuuspäällikkö
+358 50 471 8233
kati.tuominen@ladec.fi

Marian Vainiomäki

Asiakkuuspäällikkö
+358 40 505 7775
marian.vainiomaki@ladec.fi

Pekka Komu

Liiketoimintakehittäjä
+358 40 741 3299
pekka.komu@ladec.fi

LADECin Isto Vanhamäki.
Isto Vanhamäki

Johtaja
+358 40 727 6376
isto.vanhamaki@ladec.fi

close