#LahtiBusinessRegion

Sähköinen liikenne

#

Lahden seutu on paalupaikka sähköisen liikenteen ratkaisujen ja uuden liike­toiminnan kehittämiseen. Täällä yhdistyvät vahva ajoneu­vo­teol­lisuuden, logistiikan sekä sähkötekniikan ja tehoe­lekt­roniikan osaaminen uusiksi sovel­luksiksi, joilla liikenne ja liikkuminen mullistetaan. Meiltä maailmalle ovat lähteneet esimerkiksi Kempower, Kiitokori ja LSK Group.

Lahden seudulla olet myös liiken­ne­virtojen ja logistiikan keskiössä, jossa on ylivoimaiset mahdol­lisuudet testata ja kehittää erityisesti raskaan liikenteen tekno­logioita ja ratkaisuja. Tarjoamme yrityk­sellesi Euroopan ympäristöpääkaupungin osaamisen, verkostot ja huippuluokan toimintaympäristön. 

TUTUSTU BISNES­MAH­DOL­LI­SUUKSIIN!

Kymmeniä yrityksiä klusterissa 

Lahti GEM - sähköisen liikenteen klusteri on yritysten, korkea­koulujen ja kaupunkien yhteistyöalusta sähköisen liikenteen ratkaisujen kehittämiseen. 

Huippu­tut­kimusta
ja osaajia

LUT-yliopiston Lahden kampukselle Suomen ensimmäinen sähköisen liikenteen professuuri ja
tutki­musryhmä. Vuonna 2022 käynnistyi Electric Trans­portation Systems -maiste­riohjelma.

Ympäristö- pääkaupunki

Euroopan ympäristöpääkaupunki Lahti panostaa voimakkaasti kestävään liiken­teeseen. Kaupungin joukko­lii­kenteestä valtaosa hoidetaan sähköllä ja
uusiu­tuvilla polttoaineilla.

Testausta

Pohjois-Euroopan ainoa MotoGP-tason rata Kymiring tarjoaa ainut­laatuisen neljän vuodenajan ympäristön monipuoliseen ajoneu­vo­tes­taukseen ja
kuljet­ta­ja­kou­lu­tukseen.

Vihreää sähköä

Liikenteen sähköistyminen vaatii merkittävää sähköntuotantoa. Lahdessa on tarjolla vihreää,
CO2-neutraalia sähköä.

Ylivoimainen sijainti

Lahden seudun sijainti eteläisen Suomen pääväylien risteys­kohdassa, euroop­pa­laisella TEN-T -verkolla, on ihanteellinen sekä liikenteen ja logistiikan että valmistavan teollisuuden yrityksille.

Ilmakuva moottoritiestä, joka halkoo metsää.

Lahti GEM

Lahti GEM - Lahden sähköisen liikenteen klusteri on yritysten, oppilaitosten ja kaupunkien yhteistyöalusta liikenteen sähköistymisen tekno­lo­gioiden ja ratkaisujen kehittämiseen. Klusterissa on mukana jo useita kymmeniä yrityksiä ajoneu­vo­tuotannon, lataus­rat­kaisujen, liikenteen digita­li­saation, logistiikan ja energia­tuotannon sektoreilta. 

Lahti GEM toimii aktii­visesti sähköisen liikenteen kansal­lisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Tutustu klusteriin ja ota yhteyttä!
 

Tuotekehitys- ja pilotointimahdollisuuksia

  • Sähköajoneuvojen pikalatausratkaisuja valmistavan Kempowerin ja LUT-yliopiston perustama sähköisen liikenteen tutkimuskeskus EMRC vahvistaa sähköiseen liikenteeseen liittyvää poikkitieteellistä tutkimusta sekä kehittää alan opetusta teollisuuden tarpeiden mukaan. EMRC sijaitsee LUT-yliopiston Lahden kampuksella.
  • LUT-yliopisto on perustanut Lahteen Suomen ensimmäisen sähköisen liikenteen professuurin ja tutkimusryhmän. Vuonna 2022 käynnistyi Electric Transportation Systems -maisteriohjelma.
  • Myös LAB-ammattikorkeakoulu ja toisen asteen oppilaitos Salpaus vahvistavat sähköisen liikenteen osaamista tukevaa koulutustaan. 
  • Kasvavana logistiikan keskuksena Lahti on poikkeuksellisen hyvä paikka erityisesti raskaan liikenteen ratkaisujen pilotoinnille ja testaukselle sekä alan tuotannolle.
Sähköauton latausjärjestelmän testaustilanne

Carpe GEM!

Liikenne on suurimmassa muutok­sessaan vuosisataan. Sähköinen liikenne ei ole vain sähköautoja ja akkuja. Se on myös koko energia­tuotannon ja infra­struktuurin muutos. Se on erilaisia vaihtoehtoisia voimanlähteitä, jotka hyödyntävät sähköä: vetyä, metaania, synteettisiä polttoaineita. Sähkön – ja erityisesti vihreän sähkön – tarve kasvaa voimakkaasti.

Liikenteen vihreän sähköistymisen markkinassa on valtava mahdollisuus. Lahden seudulla yritykselläsi on parhaat olosuhteet hyödyntää tätä mahdol­lisuutta!

Katso Lahti GEM-video yltä!

Valmiina palvelemaan yritystänne - Ota yhteyttä!

Iloinen naurava nainen raidallisessa paidassa. Kasvokuva.
Kati Tuominen

Asiakkuuspäällikkö
+358 50 471 8233
kati.tuominen@ladec.fi

Marian Vainiomäki

Asiakkuuspäällikkö
+358 40 505 7775
marian.vainiomaki@ladec.fi

Pekka Komu

Liiketoimintakehittäjä
+358 40 741 3299
pekka.komu@ladec.fi

LADECin Isto Vanhamäki.
Isto Vanhamäki

Johtaja
+358 40 727 6376
isto.vanhamaki@ladec.fi

close