#LahtiBusinessRegion

Kas­vukeskus

yrityselämän ja asumisen HUIPPUareena

120 000 asukkaan kaupunki ja yli 200 000 asukkaan talousalueen keskus Lahti on Helsinkiä lähin oikea kaupunki; seudulla yli 10 000 yritystä, kattavat harrastus- ja vapaa-ajanviet­to­mah­dol­lisuudet sekä kaupungin jatkuva uudis­tuminen. Seudun kasvua ovat vauhdittaneet inves­toinnit mm. yliopisto- ja korkea­kou­lu­toi­mintaan, yrity­sa­lueisiin ja liiken­neyh­teyksiin sekä asumiseen ja viihtymiseen. 

Lahti on ainut­laatuinen yhdistelmä kaupunkia etupihalla ja luontoa takapihalla. Täältä löydät lähekkäin aktiivisen, urbaanin kulttuuri- ja tapah­tu­ma­kaupungin, Etelä-Suomen parhaat liikunta- ja ulkoi­lu­mah­dol­lisuudet sekä nopeat yhteydet maailman metro­poleihin. 

Keskeisen sijainnin vuoksi työmatka­liikenne Etelä-Suomesta Lahden seudulle ja seudulta muualle on vilkasta.

Lahden sijoituksia valta­kun­nal­lisesti ja kansainvälisesti:

1. SIJA

Kestävän rakennetun ympäristön edistämisestä (SAFA)

2. SIJA

Yli 100 000 asukkaan kaupunkien joukossa
(Suomen yrittäjät)

3. SIJA

Suurten kaupunkien asukastyytyväisyys
(EPSI rating)

4. SIJA

Maailman kestävin kaupunki
(Corporate Knights)

Kuva Lahden kampuksen aulasta, jossa pyöreä matto sekä nojatuoleja ja pöytiä, joiden ääressä opiskelijoita.

Suomen nuorin yliopis­to­kaupunki

Lahti on ensimmäinen uusi yliopis­to­kaupunki sitten Kekkosen aikojen! Vuoden 2018 lopusta lähtien LUT-yliopisto on ollut viral­liselta nimeltään Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto. Muutos toi Lahteen lisää opiske­lijoita, uusia koulu­tusaloja ja uusia profes­suureja sekä uusia yhteistyömahdol­li­suuksia yrityksille. 

Lahden Yliopis­to­kam­puksessa toimivat Helsingin yliopisto ja LUT-yliopisto muodostavat noin 200 asian­tuntijan lahtelaisen tiedeyhteisön. 

 

Osa metro­po­lialuetta

Lahden seutu on tiivis osa Helsingin metro­po­lialuetta sijainnin ja sujuvien oikorata- ja mootto­ri­tie­yh­teyksien ansiosta – Helsinkiin junalla alle 50 minuutissa ja henkilöautolla noin tunnissa. Suomen uusi logis­tiikkavyöhyke Lahden eteläisen kehätien varrella sekä Orimattilan Hennan rauta­tieasema kiinnittävät Lahden seudun entistä tiiviimmin pääkaupun­ki­seutuun. 

Sijainti ja hyvät yhteydet takaavat myös sen, että työssäkäyntialue on laaja ja työmatka­liikenne helppoa - osaavaa työvoimaa on saatavilla Lahden seudulta sekä  pääkaupun­ki­seudulta.   Lahti ei kilpaile, vaan haastaa – ja tarjoaa yrityksille vaihtoehdon, joka on tehokas, edullinen ja lähellä kansainvälistä lentokenttää ja satamia sekä keskellä kotimaisia markkinoita.

 

Ilmakuva pimeällä Lahden Hollolankadusta ja Paasikivenkadusta Isku Areenalle päin. Fellmannin puistoa näkyy kuvassa myös.
Vierumäen pyöreä kupolimainen hallin katto ilmasta kuvattuna, vieressä tenniskentät.

Suurista kaupungeista monipuolisin elinkei­no­rakenne

Lahden kaupun­ki­seudulla toimii noin 8500 yritystä, jotka työllistävät noin 40 000 henkeä. Uusia yrityksiä syntyy vuosittain noin 700-800. 

Lahden seudun yritys­maailman erityis­vahvuus on sen monipuo­li­suudessa. Alueen elinkeinoelämällä on monta vahvaa tukijalkaa ja yritykset muodostavat toisiaan täydentävän verkoston, jotka tekevät yhteistyötä yli toimia­la­rajojen.

Lahden seudulla perhey­rityksiä enemmän kuin Suomessa keskimäärin, ja alueen yrityksillä on uudis­tu­mishalua ja -kykyä; yritykset seuraavat globaaleja trendejä, luovat uutta liike­toimintaa ja hyödyntävät yritys­toiminnan kehittämisessä alueen vahvuuksia. Lahden seudulta on kotoisin monet kansainvälisestikin tunnetut brändit. Pääkaupun­kiseudun läheisyys yhdistettynä ainut­laa­tuiseen luonto-, liikunta- ja kulttuu­ri­tar­jontaan on luonut matkai­lu­lii­ke­toi­minnalle kasvavat mahdol­lisuudet.

Kuva: Vierumäen urhei­lukeskus

Kaikki mitä hyvään elämään tarvitaan

Lahden seudulla on asumisen vaihtoehtoja eri tarpeisiin - urbaanisti kaupungissa tai maalla, järven rannalla, keskustassa tai pellon­reunassa. Kansainvälisesti tunnetussa talviur­hei­lu­kau­pungssa ja ympäristökunnissa harras­tus­mah­dol­li­suuksia on moneksi - kaikkea mahdollista jääsurffauksesta ja kallio­kii­peilystä golfiin  ja taito­luisteluun tai konserteista ja teatterista taiteisiin ja tekniikkaan. 

Ympäristöarvot näkyvät  asukkaiden ja yritysten arjessa tekoina.  Lajittelu on geeneissä ja 96% jätteistä menee uudelleenkäyttöön. Puhdas Vesijärvi tarjoaa hienot puitteet ulkoiluun, vapaa-aikaan ja asumiseen. Ja lisäksi täällä juodaan "suoraan hanasta" Salpausselän harjujen suodattamaa, maailman parasta pohjavettä!

Mikä hienointa - asuntojen keskihinnat ovat yli puolta edullisemmat kuin pääkaupun­ki­seudulla; omakotitalo tai asunto järven rannalta, kaupungin keskustan tuntumasta ei ole Lahden seudulla vain kaukainen haave.

 

Lahti | Asikkala | Hartola | Hollola | Iitti | Orimattila | Padasjoki

 

Kaksi henkilöä istuu aurinkoisella Pianopaviljongin terassilla Vesijäven satamassa, taustalla veneitä ja Sibeliustalo.

Valmiina palvelemaan yritystänne - Ota yhteyttä!

Iloinen naurava nainen raidallisessa paidassa. Kasvokuva.
Kati Tuominen

Asiakkuuspäällikkö
+358 50 471 8233
kati.tuominen@ladec.fi

Marian Vainiomäki

Asiakkuuspäällikkö
+358 40 505 7775
marian.vainiomaki@ladec.fi

Pekka Komu

Liiketoimintakehittäjä
+358 40 741 3299
pekka.komu@ladec.fi

LADECin Isto Vanhamäki.
Isto Vanhamäki

Johtaja
+358 40 727 6376
isto.vanhamaki@ladec.fi

close