#LahtiBusinessRegion

Kus­tan­nusedut

sijoitu ja säästä

Sijoit­tumalla Lahden seudulle säästät rahaa ja aikaa - ja saat etumatkaa kilpai­lijoihin. Toimitilat, tontit, työvoima­kus­tannukset sekä asuminen ja vapaa-aika ovat täällä selkeästi edullisempia kuin pääkaupun­ki­seudulla. Etäisyydet lyhyitä, ja pääkaupun­kiseudun asiakkaat ja yhteistyökumppanit ovat alle tunnin junamatkan päässä.

25 %

edullisempi
vuokrataso

80%

kotimaan
markkinoista
150 km etäisyydellä

Asuntojen
keskihinta

1800 € / m2

 

Hyvä

työvoiman

saatavuus 

"Saksalainen omistajamme edellytti selkeitä ja numeerisia perusteluja päätöksenteon tueksi. Lahden seutu ja Hollola olivat selkeästi paras vaihtoehto."

- Marko Mölksä, Layher Oy

Kuva BW Towerin logosta

Edullisemmat toimitilat ja tontit

Toimi­tilojen vuokrat sekä tonttien hintataso ovat Lahden seudulla merkittävästi edullisemmat kuin Helsingin seudulla ja muualla eteläisessä Suomessa; toimi­tilojen vuokrat ovat keskimäärin 40 % halvemmat kuin pääkaupun­ki­seudulla. Lahden seudulla on saatavilla laadukkaita tila- ja tontti­rat­kaisuja, jotka on mahdollista räätälöidä yritysten tarpeiden mukaan. Kustannussäästöjä tuovat myös Lahden seudun asuntojen hinnat, jotka ovat merkittävästi alhaisemmat kuin pääkaupun­ki­seudulla ja muualla Etelä-Suomessa.

 

Sijainti tuo säästöä

Sijainnilla on merkitystä. Lahden seutu on tiiviisti rakennettu ja sisäiset välimatkat ovat lyhyet. Sujuva liikkuminen alueen sisällä, pääkaupun­kiseudun läheisyys ja nopeat yhteydet sinne sekä alueen oma vahva palve­lu­tarjonta ja yritys­verkostot luovat tehokkuutta ja kustan­nusetua Lahden seudulla toimiville yrityksille. Asiakkaat ovat lähellä; 150 kilometrin säteellä on 80 % Suomen markkinoista ja koko Suomi on tavoi­tet­tavissa yhden vuorokauden sisällä. Pääkaupun­kiseutu, kansainvälinen lentokenttä ja satamat tunnin päässä.

 

Ilmakuva, jossa näkyy Luhdan pääkonttori Lahden Renkomäessä Helsinki-Lahti-moottoritien eteläisen sisääntulo­liittymän suunnasta.
Mukkulan moderni kampus on rakennettu kalustevalmistaja Iskun vanhoihin tiloihin. Kampuksella toimii mm. LAB-ammattikorkeakoulu ja LUT-yliopisto. Kuvassa Iskun kalusteita ja joukko ihmisiä.

Osaava, sitoutunut tiimi - yrityksen menes­tystekijä

LUT-yliopistosta, LAB-ammat­ti­kor­kea­koulusta ja Koulu­tuskeskus Salpauksesta sekä muista oppilai­toksissa opiskelee vuosittain noin 25 000 opiskelijaa. Päivittäinen työssäkäyntialue on laaja sisältäen mm. pääkaupun­kiseudun, Kouvolan ja Hämeenlinnan. Koulu­tus­tarjonta sekä sujuva laaja työssäkäyntialue yhdessä takaavat työvoiman saatavuuden.

Lahden seutu tarjoaa osaajille ison kaupungin palvelut ja harras­tus­mah­dol­lisuudet sekä monipuoliset ja huomat­tavasti edullisemmat asuin­kus­tannukset kuin esimerkiksi pääkaupun­ki­seudulla. Alueella toimivat yritykset arvos­tavatkin sitä, että Lahden seudulla henkilöstö on vahvasti sitoutunut työhönsä ja henkilöstön vaihtuvuus on vähäistä. 

Tänne sijoittuvaa yritystä tuetaan myös osaavan työvoiman saamisessa sekä rekry­toin­ti­asioissa. Tutustu Lahti All Inclusive -sijoit­tu­mis­pal­veluihin.

 

Verkostoista buustia
liike­toi­mintaan

Lahden seudulla verkos­toi­tuminen on tavoit­teellista ja se pohjautuu olemassa oleviin tarpeisiin - ja ennen kaikkea mahdol­li­suuksiin. Julkisten toimijoiden ja yritysten yhteistyön tuloksena Lahden seudulla toimii yhteistyöverkostoja ja yhteis­hankkeita, joista on syntynyt konkreettista talou­dellista hyötyä yrityksille - uusia asiakkaita, yhteistyökumppaneita, uusia tuotteita tai esimerkiksi säästöä markki­noin­ti­kuluissa.

Verkos­toi­tuminen voi tarkoittaa esimerkiksi Aasian markkinoiden kartoit­tamista tietyn yritysryhmän kesken, osallis­tumista meriteol­li­suusalan messuille ja tapahtumiin kotimaassa ja Euroopassa, yhteisesite tai -video, yritysten yhteinen läsnäolo Alihan­kin­ta­messuilla tai yhteisiä tuote­kehitys- ja tutki­mus­hankkeita. 

Tutustu verkostoihin: Päijät-Hämeen Viljaklusteri | Lahden seudun Meriklusteri | Lahti GEM - sähköisen liikenteen klusteri  | Lahti Sport Hub 

 

Team Lahti Business Region messuseinän edessä. Seinässä teksti: huippusuorituksiin Lahden seudulla.

Valmiina palvelemaan yritystänne - Ota yhteyttä!

Iloinen naurava nainen raidallisessa paidassa. Kasvokuva.
Kati Tuominen

Asiakkuuspäällikkö
+358 50 471 8233
kati.tuominen@ladec.fi

Marian Vainiomäki

Asiakkuuspäällikkö
+358 40 505 7775
marian.vainiomaki@ladec.fi

Pekka Komu

Liiketoimintakehittäjä
+358 40 741 3299
pekka.komu@ladec.fi

LADECin Isto Vanhamäki.
Isto Vanhamäki

Johtaja
+358 40 727 6376
isto.vanhamaki@ladec.fi

close