#LahtiBusinessRegion

Palvelut inves­toreille

lahden seutu - mahdol­li­suuksien pelikenttä

Lahden seutu on yksi Suomen suurimmista kasvu­kes­kuksista. Sijainti Helsingin metro­po­lia­lueella, kasvavien markkinoiden läheisyydessä sekä tehokkaiden logististen yhteyksien päässä kansainvälisistä ja kotimaisista markkinoista tekee alueesta kiinnostavan kohteen inves­toinneille ja uusille avauksille. 

Seudun kasvua ovat vauhdittaneet mm. inves­toinnit yliopistoon, VT12 Lahden eteläisen kehätien logis­tiikkavyöhykkeeseen, uusiin  yrity­sa­lueisiin sekä kaupun­ki­keskustan uudis­tumiseen. Käynnissä useita julkisen ja yksityisen puolen investointi- ja infra­hankkeita.

 

 

Lahden seutu kasvaa ja kehittyy

Lahden seutu kiinnostaa yrityksiä

Makeis­val­mistaja Fazer suunnittelee jättimäistä makeis­teh­da­sin­ves­tointia Lahteen - alan suurin investointi vuosiin, aiemmat 130-170 miljoonaa euroa! Perus­teluina mm.: erinomaiset puitteet työntekijöiden sujuvaan arkeen, Lahti on liiken­neyh­teyksien ansiosta hyvin saavu­tet­tavissa, maa-alue on tarpeeksi suuri ja mahdollistaa makeis­tehtaan kehit­tymisen, Pippo-Kujalan alue on logis­tisesti ja raken­nus­tek­nisesti hyvä ratkaisu. Lue lisää

Euroopan ympäristö-pääkaupungin tarina jatkuu

Lahti on sijoittunut neljänneksi maailman kestävien kaupunkien listauksessa, jonka on laatinut kanadalainen media- ja tutki­musyhtiö Corporate Knights. Lahti pärjäsi erityisen hyvin seuraavissa: Ilmanlaatu ja tieverkoston tehokkuus | Veden kulutus | Sekajätteen määrä | Ilmas­ton­muutoksen sopeu­tu­miskyky. Lue lisää

Lahti CNN:n vuoden 2022 parhaiden matka­kohteiden listalle

Perus­teluina olivat muun muassa luonto, puhdas vesi ja vastuullisuus.  CNN ylistää Lahden hanavettä ja nostaa esille Euroopan ympäristöpääkaupun­kivuoden sekä sijainnin 100 kilometriä Helsingistä. "Kaupunki on täynnä kauniita metsiä, puistoja ja luonnon­suo­je­lualueita sekä uskomattomia vaellus­reittejä ja näköalapaikkoja." Lue lisää
 

100 edelläkävijäkaupungin joukossa

Lahti on valittu mukaan EU:n uuteen 100 hiili­neutraalia ja älykästä kaupunkia -ohjelmaan. Mukaan valitut kaupungit saavat räätälöityä tukea ilmas­to­so­pimuksen laatimiseen ja toteu­tukseen.Lahti on valittu mukaan EU:n uuteen 100 hiili­neutraalia ja älykästä kaupunkia -ohjelmaan. Mukaan valitut kaupungit saavat räätälöityä tukea ilmas­to­so­pimuksen laatimiseen ja toteu­tukseen. Lue lisää

Sijoit­tu­mistiimi valmiina palve­lukseen!

 

Lahti All Inclusive -sijoit­tu­mistiimin tuella löydät sopivat

  • kehitys- ja inves­toin­ti­kohteet
  • bisnes­mah­dol­lisuudet
  • yritys­verkostot ja ekosysteemit
  • start-up -yhteisöt

Saat käyttöösi asian­tun­ti­jatiimin ja nimetyn yhteyshenkilön. Tuemme verkos­toi­tu­misessa Lahden seudun yritysten ja korkea­koulujen kanssa ja olemme avaamassa yhteyksiä muihin poten­ti­aalisiin yhteistyökumppaneihin.

Lahden Seudun Kehitys LADEC tukee myös yrity­sostoihin ja -myyntiin liittyvissä omista­jan­vaih­do­s­asioissa. Tutustu omista­ja­vaih­dos­palveluun. 

 

 

Tutustu videolta Lahden seudun bisnesympäristöön!

 

Uusia mahdol­li­suuksia
Hotelli-inves­toinneille

 

Matkailualan tulevaisuutta ajatellen Lahti on ehdoton kohde. Täällä on vahvasti läsnä neljä vuodenaikaa sekä monipuoliset mahdol­lisuudet - urheilu ja liikunta, kulttuuri ja tapahtumat, kaupunki ja luontoympäristö sekä bisnesympäristö kansainvälisesti toimiville yrityksille.  

Vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkupukina rakennamme kestävää ympäristöä ja kestävää matkailua. Uskomme, että tulevai­suuteen katsova, kestävä kaupunki houkuttelee niin turisteja, uusia asukkaita, työntekijöitä, yrityksiä kuin sijoit­tajiakin.

Tutustu Lahden seudun monipuoliseen ja aktiiviseen matkailuympäristöön  VisitLahti-sivuilla.

Lahden hotelli-inves­toin­ti­kohteita on esitelty Hotel Investor Guide -esitteessä.

 

Tutustu myös näihin:

4 syytä investoida Lahden seudulle

 

Huippusijainti Helsingin
metro­po­lia­lueella

 Kasvukeskus

Kierto­talouden edelläkävijä

Monipuolinen ja aktiivinen yrityselämä

Valmiina palvelemaan yritystänne - Ota yhteyttä!

Iloinen naurava nainen raidallisessa paidassa. Kasvokuva.
Kati Tuominen

Asiakkuuspäällikkö
+358 50 471 8233
kati.tuominen@ladec.fi

Marian Vainiomäki

Asiakkuuspäällikkö
+358 40 505 7775
marian.vainiomaki@ladec.fi

Pekka Komu

Liiketoimintakehittäjä
+358 40 741 3299
pekka.komu@ladec.fi

LADECin Isto Vanhamäki.
Isto Vanhamäki

Johtaja
+358 40 727 6376
isto.vanhamaki@ladec.fi

close