#LahtiBusinessRegion

Palvelut sijoit­tujalle

VAUHDILLA YRITYSTEN AVUKSI

MM-kullan voittaminen on vaikeaa, mutta Lahden seudulle sijoit­tuminen helppoa. Emme jätä yhtään kiveä kääntämättä tai estettä raivaamatta löytääksemme yrityk­sellesi parhaat mahdolliset ratkaisut. Lahti All Inclusive -palvelumme kattaa kaikki sujuvassa sijoit­tu­misessa tarvitsemasi palvelut. Mutta ennen kaikkea se on asenne: intohimoa ja päättäväisyyttä tehdä työtä yrityksesi hyväksi.

Ei ole merkitystä, montako työntekijää yrityksenne työllistää tai kuinka ison toimitilan tarvitsette. On yrityksenne pieni, keskisuuri tai suuri, palve­lustamme on varmasti hyötyä. 

LAHTI ALL INCLUSIVE

Toimitilat, tontit

Teemme toimi­tilojen ja yritys­tonttien kartoituksen. Esittelemme vaihtoehdot ja organisoimme tarvittavat tapaamiset.

 

 

Verkostot

Tuemme alihankinta- ja yhteistyö- & kumppa­nuus­ver­kostojen kartoit­ta­misessa.

Järjestämme toimiala- ja teema­kohtaisia verkos­toi­tu­mis­ti­lai­suuksia.

Tiimi apuna

Valjastamme yrityk­sellenne Lahden Seudun Kehitys LADECista asian­tun­ti­jatiimin ja vastuuhenkilön.

Tarvittaessa ohjaamme muiden kumppa­ni­ver­kostojen palvelujen piiriin.

Henkilöstö

Tuemme henkilöstön rekry­toin­tipro­sessissa - käytännön asioissa, kontaktien luomisessa TE-toimiston, ELY-keskuksen ja eri koulu­tusor­ga­ni­saa­tioiden kanssa.

Rahoi­tusasiat

Tarvittaessa selvitämme eri rahoi­tus­mah­dol­li­suuksia, autamme kontaktien luomisessa rahoittajiin ja tuemme hakemuspro­sessissa.

Palvelu maksutonta

Palvelumme on maksutonta eikä se sido yritystänne.

Lähestyimme useita alueellisia kehittämisor­ga­ni­saatioita. Lahden Seudun Kehitys LADECin kohdalla yllätyimme positii­visesti saamastamme palvelusta. Tarpeemme ymmärrettiin heti ja asiakkuuspäällikkö Sari Kesäniemellä oli aito halu löytää juuri meille sopivat tilat.

Markus Sali, Pontential Foods Oy

Sijoit­tu­mis­tiimi palve­luk­ses­sanne!

close