#LahtiBusinessRegion

Palvelut sijoit­tujalle

VAUHDILLA YRITYSTEN AVUKSI

MM-kullan voittaminen on vaikeaa, mutta Lahden seudulle sijoit­tuminen helppoa. Lahti All Inclusive -sijoit­tu­mis­pal­velumme kattaa kaikki sujuvassa sijoit­tu­misessa tarvitsemasi palvelut. Emme jätä yhtään kiveä kääntämättä tai estettä raivaamatta löytääksemme yrityk­sellesi parhaat mahdolliset ratkaisut. Meiltä löytyy intohimoa ja päättäväisyyttä tehdä työtä yrityksesi hyväksi.

Ei ole merkitystä, montako työntekijää yrityksenne työllistää tai kuinka ison toimitilan tarvitsette. On yrityksenne pieni, keskisuuri tai suuri, palve­lustamme on varmasti hyötyä.

Lahti All Inclusive -sijoit­tu­mis­palvelu on osa Lahden Seudun Kehitys LADEC Oyn toimintaa.

LAHTI ALL INCLUSIVE

Toimitilat, tontit

Teemme toimi­tilojen ja yritys­tonttien kartoituksen. Esittelemme vaihtoehdot ja organisoimme tarvittavat tapaamiset.

 

 

Verkostot

Tuemme alihankinta-, yhteistyö- ja kumppanuus-
verkostojen kartoit­ta­misessa ja järjestämme toimiala- ja teema­kohtaisia verkos­toi­tu­mis­ti­lai­suuksia.

Tiimi apuna

Valjastamme yrityk­sellenne asian­tun­ti­jatiimin ja vastuuhenkilön. Tarvittaessa ohjaamme muiden
kumppa­ni­ver­kostojen palvelujen piiriin.

Henkilöstö

Tuemme henkilöstön rekry­toin­tipro­sessissa - käytännön asioissa, kontaktien luomisessa TE-toimiston, ELY-keskuksen ja eri koulu­tusor­ga­ni­saa­tioiden kanssa.

Rahoi­tusasiat

Tarvittaessa selvitämme eri rahoi­tus­mah­dol­li­suuksia, autamme kontaktien luomisessa rahoittajiin ja tuemme hakemuspro­sessissa.

Palvelu maksutonta

Palvelumme on maksutonta eikä se sido yritystänne.

Katso videoilta, miten Lahti All Inclusive toimii käytännössä!

Lähestyimme useita alueellisia kehittämisor­ga­ni­saatioita. Lahden Seudun Kehitys LADECin kohdalla yllätyimme positii­visesti saamastamme palvelusta. Tarpeemme ymmärrettiin heti ja asiakkuuspäällikkö Sari Kesäniemellä oli aito halu löytää juuri meille sopivat tilat.

Markus Sali, Pontential Foods Oy

Sijoit­tu­mis­tiimi palve­luk­ses­sanne

Ota yhteyttä!
close