#LahtiBusinessRegion

Investointi- ja kehi­tys­kohteet

mukana kasvussa ja kehittämisessä

Lahti Business Region on vetovoimainen ja kehittyvä ympäristö, jossa on uskallusta uusille kokeiluille ja rohkeille ideoille.

Keskeinen sijainti eteläisen Suomen logis­tiikkavyöhykkeellä, monipuolinen elinkeinoelämä, yhteisölliset yritys­verkostot ja kiinnostava kaupun­ki­kulttuuri luovat kasvun mahdol­li­suuksia.

Lahden seudulla on kiinnostavia kehittämiskohteita ja monipuoliset bisnes­mah­dol­lisuudet. 

Paavola

Alueella on samaan aikaan käynnissä useita merkittäviä korjaus- ja uudisrakennushankkeita; keskeiseltä paikalta puretaan vanhoja kiinteistöjä, mikä vapauttaa tontteja mittavaan asuin-, palvelu- ja liiketilojen uudisrakentamiseen.  Aluetta on erityisesti suunniteltu korkean rakentamisen alueeksi.

Uudistuvassa Paavolassa, on mahdollisuus pilotoida esim. uusiutuvan energian, energiatehokkuuden, vähähiilisten rakennusmateriaalien, rakennusosien uudelleenkäytön ja purettavuuden ratkaisuja sekä muita kiertotalouden mukaisia tuotteita.

Paavolassa ja sen läheisyydessä sijaitsee myös keskeisiä kulttuuritoimintoja, kuten Lahden kaupunginteatteri, kaupunginkirjasto ja uusi Visuaalisten taiteiden museo Malva sekä merkittävä oppimiskeskus Paavolan kampus.

lahti_paavolan_kartta_250x160.jpg

Avaa tästä koko kartta

 

Salpausselkä Sport Park

Urhei­lukeskus, Kisapuisto ja Ranta-Kartano, muodostavat yhdessä aktiivisen urheilun ja liikunnan vyöhykkeen, Salpausselkä Sport Parkin, jossa on harras­tus­mah­dol­lisuudet lähes sadalle eri urhei­lu­lajille sekä puitteet kansainvälisille tapah­tumille.

Lahden seudun kehitys­kohteita

Lahden ympäristökunnissa, Hollolassa, Iitissä ja Asikkalassa, on kiinnostavia kehitys­kohteita ja tulevaisuuden alueita - ilmailusta, mootto­riur­hei­lu­radasta ja tapahtuma-areenasta vihreän logistiikan keskittymään.

Niemi - teollisuus- ja satama-alueesta kampusa­lueeksi

Vesijärven rannalla sijaitsevan Niemen alueen muutos teollisuus ja satama-alueesta jatkuu vahvana. Alueesta on kehittynyt kansainvälisen tason korkeakoulu- ja tutki­mus­keskittymä. Alueella sijaitsee mm. Lahden Tiedepuisto ja Iskun entiseen teolli­suus­kiinteistöön sanee­ratulla modernilla kampusa­lueella toimii LUT-yliopisto, Lahden Yliopis­tokampus ja LAB ammat­ti­kor­keakoulu. Kempower ja sähköisen liikenteen tutki­muskeskus EMRC (Electric Mobility Research Center) sekä Food Pilot Plant-tuote­ke­hitysympäristö ovat sijoittuneet alueelle. Molemmilla Niemen kampuksilla on sekä opetus- että yritys­toimintaa.

Niemen ranta on uudis­tumassa radikaalisti: Polttimon vanhat siillot puretaan ja alueen suunnittelua jatketaan arkki­teh­tuu­ri­kilpailun pohjalta. Tulevaisuuden visiossa Niemi on Etelä-Suomen yksi merkittävimmistä tutkimus- ja korkea­kou­lu­kes­kittymistä, jossa on toimiva kokonaisuus työpaikkoja, koulutusta, tutkimusta ja asumista – sekä virkistystä, veneilyä, rantaa ja viheralueita.

Ilmakuva Niemen alueesta, taustalla tyyni Vesijärvi.

Valmiina palvelemaan yritystänne - Ota yhteyttä!

Iloinen naurava nainen raidallisessa paidassa. Kasvokuva.
Kati Tuominen

Asiakkuuspäällikkö
+358 50 471 8233
kati.tuominen@ladec.fi

Marian Vainiomäki

Asiakkuuspäällikkö
+358 40 505 7775
marian.vainiomaki@ladec.fi

Pekka Komu

Liiketoimintakehittäjä
+358 40 741 3299
pekka.komu@ladec.fi

Sari Kesäniemi

Asiakkuuspäällikkö
+358 50 383 8328
sari.kesäniemi@ladec.fi

LADECin Isto Vanhamäki.
Isto Vanhamäki

Johtaja
+358 40 727 6376
isto.vanhamaki@ladec.fi

close