#LahtiBusinessRegion

Kehi­tys­kohteet

mukana kasvussa ja kehittämisessä

Lahti Business Region on vetovoimainen ja kehittyvä ympäristö, jossa on uskallusta uusille kokeiluille ja rohkeille ideoille.

Keskeinen sijainti eteläisen Suomen logis­tiikkavyöhykkeellä, monipuolinen elinkeinoelämä, yhteisölliset yritys­verkostot ja kiinnostava kaupun­ki­kulttuuri luovat kasvun mahdol­li­suuksia.

Lahden seudulla on kiinnostavia kehittämiskohteita ja monipuoliset bisnes­mah­dol­lisuudet. Tutustu aktii­visesti kehitettäviin kohteisiin alla.

 

Salpausselkä Sport Park

Urhei­lukeskus, Kisapuisto ja Ranta-Kartano, muodostavat yhdessä aktiivisen urheilun ja liikunnan vyöhykkeen, Salpausselkä Sport Parkin, jossa on harras­tus­mah­dol­lisuudet lähes sadalle eri urhei­lu­lajille sekä puitteet kansainvälisille tapah­tumille.

Lahden urheilukeskus mäkihyppytornin suunnasta ilmasta kuvattuna. Taustalla näkyy Lahden keskustaa.

Urheilukeskus

Urheilukeskus on muun muassa hiihdon MM-kilpailuista kansainvälisesti tunnettu talviurheilukeskus mutta myös lukuisien ympärivuotisten liikuntalajien sekä tapahtumien areena. Alueella on urheilustadionin ja hyppyrimäkien lisäksi kamppailuareena, hiihtomuseo, jäähalli, useita ravintoloita, messukeskus sekä kesäisin maauimala. Tutustu myös VisitLahti.

Lahden Urheilukeskusopen_in_new
Lahden kisapuiston jalkapallokentästä. Taustalla näkyy Lahden historiallinen museo ja keskustan rakennuksia.

Kisapuisto

Vesijärven ja keskustan välisellä alueella sijaitseva Kisapuisto perinteikäs liikuntapuisto. Alueen kehittämisen tavoitteena on taata entistä paremmat edellytykset kilpaurheilulle ja harrastusliikunnalle. Kisapuistoon suunnitteilla nykyisten lajien ja fasiliteettien lisäksi mm. uusi 5000 katsojan jalkapallostadion ja tapahtuma-areena, joka täyttäisi UEFA:n kategoria 3:n vaatimukset sekä tekojäärata ja täyskokoinen pesäpallokenttä.

Lahden Kisapuistoopen_in_new
Ranta-Kartanon havaintokuva.

Ranta-Kartano

Kisapuoiston vieressä, keskustan länsiosassa sijaitsevaa uutta Ranta-Kartanon aluetta reunustavat Vesijärven rantaan yhdistyvä Pikku-Vesijärven puisto sekä Fellmanin puisto.

Alueelle sunnitellaan  asumisen ja liiketilojen lisäksi hotelli-, kylpylä- ja viihdekeskuskokonaisuutta. Kokonaisuuteen suunnittelilla myös vesiliikuntakeskus. 

Ranta-Kartanon alueopen_in_new
Havainne kuva KymiRingin moottoriurheiluradasta

KymiRing-aluetta kehitetään monipuo­liseksi tapahtuma-areenaksi

KymiRing on Pohjoismaiden johtava mootto­riur­heilurata, joka tulee täyttämään FIM:n ja FIA:n korkeimmat vaatimukset. 4,5 kilometrin pituinen rata, 180 hehtaarin mootto­riur­hei­lukeskus sekä Nokia DAC -langaton 5G-järjestelmä tarjoavat huippuo­lo­suhteet mootto­riur­heilulle ja jopa 100 000 hengen yleisötapah­tumille.

KymiRing tarjoaa jo nyt monia mahdol­li­suuksia myös yrityksille; puitteet ajoneu­vo­tes­taukseen tuote­ke­hitysympäristön sekä alueen laajentuessa  uusia liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuksia.

Tulevai­suudessa alueelle ollaan kehittämässä erillistä ajokoulutus- ja testausympäristöä, jossa mm. jarrutus- ja väistämisrata, eri maaston muodot, kuten ylä- ja alamäki, kaareva rata, erilaiset pinta­ma­te­riaalit ja automaattiajon mahdol­listavan ajotes­taus­fa­si­liteetit.

Niemi - teollisuus- ja satama-alueesta kampusa­lueeksi

Vesijärven rannalla sijaitsevan Niemen alueen muutos teollisuus ja satama-alueesta jatkuu vahvana. Alueella sijaitsee mm. Lahden Tiedepuisto ja Iskun entiseen teolli­suus­kiinteistöön sanee­ratulla modernilla kampusa­lueella toimii LUT-yliopisto, Lahden Yliopis­tokampus ja LAB ammat­ti­kor­keakoulu. Molemmilla Niemen kampuksilla on sekä opetus- että yritys­toimintaa.

Tulevaisuuden visiossa alueella on toimiva kokonaisuus työpaikkoja, koulutusta, tutkimusta ja asumista – sekä virkistystä, veneilyä, rantaa ja viheralueita.

Ranta on myös veneilyn sekä muun virkistyskäytön kannalta merkittävä alue. Suunnitteilla, että tulevai­suudessa rantaraitti Jalka­rannasta Lahden matkus­ta­ja­sataman ja Sibeliustalon kautta jatkuu yhtenäisenä myös Niemen kohdalla Mukkulan kartano- ja puistoa­lueille.

Ilmakuva Niemen alueesta, taustalla tyyni Vesijärvi.
Lentokentällä rivi lentokoneita

Lahti-Vesivehmaan lentokenttä - mahdol­li­suuksia yrityksille ja alan harras­tajille

Asikkalassa, noin 20 minuuttia Lahdesta pohjoiseen sijaitseva Lahti-Vesivehmaan lentokenttä on alueen ilmailun keskus, jossa on käytännössä kaikki ilmai­lulajit edustettuina. Kenttä toimii tukikohtana myös laajalle ilmailun koulu­tukselle: Lento­lu­pa­kirjoja purje­lentoon, mootto­ri­lentoon ja ultra­ke­vy­til­mailuun, myös lennon­opet­ta­ja­koulutus moottori- ja ultra­ke­vytlentäjille. 

Asikkalan kunnalla ja Lahden kaupungilla on yhteinen visio kehittää aluetta. Asikkalan kunta on käynnistänyt lentokenttäaluun masterplan-työn.​​​ Lentokentän ympärille halutaan tulevai­suudessa mm. laajempaa harrastus- ja yritys­toimintaa, mikä voi palvella myös matkai­lijoita ja yrityksiä.

Vesivehmaan kentältä on reilu 10 minuutin matka Lahti-Helsinki-moottoritien liittymään. Kentän läheisyyteen Vt 24 varteen on rakenteilla uusi Metsä-Aakalan yritysalue.

Valmiina palvelemaan yritystänne - Ota yhteyttä!

Iloinen naurava nainen raidallisessa paidassa. Kasvokuva.
Kati Tuominen

Asiakkuuspäällikkö
+358 50 471 8233
kati.tuominen@ladec.fi

Marian Vainiomäki

Asiakkuuspäällikkö
+358 40 505 7775
marian.vainiomaki@ladec.fi

Pekka Komu

Liiketoimintakehittäjä
+358 40 741 3299
pekka.komu@ladec.fi

LADECin Isto Vanhamäki.
Isto Vanhamäki

Johtaja
+358 40 727 6376
isto.vanhamaki@ladec.fi

close