#LahtiBusinessRegion

Toimitilat

tilaa uusille yrityksille

Oletteko laajen­tamassa yrityksenne toimintaa tai etsimässä toimivampia ja tehok­kaampia tiloja yrityk­sellenne? Tutustu Lahden seudun tarjontaan.

Toimi­tilojen vuokrat sekä ja hankin­tahinnat ovat Lahden seudulla huomat­tavasti edullisemmat kuin pääkaupun­ki­seudulla sekä muualla eteläisessä Suomessa. 

Ilmakuva Lahden keskustasta Vesijärvenkadun pituussuuntaisesti etelästä päin katsottuna kohti pohjoista. Vesijärvi näkyy vasemmalla taka-alalla ja vesitorni oikealla kaukana taka-alalla puide

Tilat yrityksenne tarpeisiin


Lahden seudun toimi­ti­la­ha­ke­mistosta voi hakea yrityk­sellesi sopivia toimitiloja tai yritys­tontteja Lahden seudulta Asikkalasta, Hartolasta, Hollolasta, Iitistä, Lahdesta, Orimat­tilasta ja Padasjoelta.

Toimi­ti­la­ha­ke­mistosta löydät yritys­toi­mintaan tarkoitetut vapaat liike- ja toimis­totilat, varasto- ja teolli­suustilat sekä kaupalliseen ja teolli­suus­toi­mintaan tarkoitetut tontit. Toimi­ti­la­ha­ke­mistossa voi myös ilmoittaa ilmaiseksi Lahden seudulla myytäviä tai vuokrat­tavissa olevia kohteita. 

Yhteisölliset tilat ja toimis­to­keskittymät

Lahden seudulla on  useita moderneja ja monimuotoisia  toimis­to­kes­kittymiä sekä yhteisöllisiä työtiloja, jotka tarjoavat tiloja pysyvään käyttöön ja tilapäiseen käyttöön. 

Toimis­to­raktaisut soveltuvat  esimerkiksi Lahden seudulla työmatkalla liikkuville, päivätoimistoa etsivälle yrittäjälle tai väliakaista työ- ja kokoustilaa kaipaavalle freelancerille.

Tarjontaa on isoista toimi­ti­la­rat­kaisuista postilokero- ja käyntio­soi­te­pal­veluihin.

Kuva Askonalueen yhteiskäyttötiloista isosta aulasta. Vasemmalla kahvilan pöytiä ja keskellä aulaa koristepuita.

Valmiina palvelemaan yritystänne - Ota yhteyttä!

Tomi Tura

+358 50 323 1050
tomi.tura(at)ladec.fi

Sari Kesäniemi

+358 50 383 8328
sari.kesaniemi(at)ladec.fi

Pekka Komu

+358 40 741 3299
pekka.komu(at)ladec.fi

Marian Vainiomäki

+358 40 505 7775
marian.vainiomaki@ladec.fi

close