#LahtiBusinessRegion

SIJOITU JOKIMAALLE

Jokimaa Eteläinen -yritysalue (Syväoja) sijaitsee sujuvien liiken­neyh­teyksien päässä Lahden eteläosassa, Helsin­gintien varressa ja V12 eteläisen kehätien läheisyydessä.

Jokimaa Eteläinen -alueelta on reilun 5 minuutin ajomatka uuden eteläisen kehätien liittymään, josta taas on erittäin sujuvat yhteydet itä-länsi-suuntaan. Lahti-Helsinki-moottoritien liittymään matka-aika on noin 10 minuuttia.

Aluiella on tilaa uusille yrityksille reilu 10 ha, ja käynnissä on laajen­ta­mis­suun­nitelmia Helsin­gintien länsipuolelle 2-3 vuoden sisällä.

Yrity­sa­lueella toimii mm. Fazerin gluteiiniton leipomo, BussPro, Pro Audio Finland, HiFix sekä Lahden lomarakenne.

Huippusijainti Vt12 Lahden eteläisen kehätien liittymien läheisyydessä

Lahden keskustaan noin 5 min, Helsinkiin  reilu tunti.

Laajen­tu­mis­suun­nitelma Helsin­gintien länsipuolelle

Maaperä vaihtelee kallioisesta saviseen silttiin. Ei paalu­tus­tarvetta.

Lahdessa on runsaasti yrity­salueita ja yksittäisiä tontteja yrityksille, tutustu tontti­tar­jontaan Lahden kaupungin sivuilla.

Lahti

Lahti on yli 120 000 asukkaan kaupunki ja yli 200 000 asukkaan talousalueen keskus. Paitsi, että Lahti on huippusi­jainnilla, se on arvostettu ympäristöosaami­sestaan ja on LUT-yliopiston myötä myös Suomen nuori yliopis­to­kaupunki.

Lahti tunnetaan vahvana yritys­kau­punkina ja kansainvälisenä talviur­hei­lu­kes­kuksena mutta myös Salpausselän harjuista, vesistöistään ja tasokkaasta kulttuu­ri­tar­jonnasta.

Lahdessa on Suomen suurista kaupungeista monipuolisin elinkei­no­rakenne, täällä toimivat monet kansainvälisestikin tunnetut yritysbrändit, kuten Fazer Mylly ja Leipomo, Hartwallin juomatehdas ja puunja­los­tus­teol­lisuuden laite­val­mistaja Raute sekä teolli­suusau­to­maatiota valmistava Makron ja ruostu­mattomien teräsrakenteita toimittava Stalatube sekä sähköautojen lataus­laitteita valmistava Kempower.

 

Tutustu Jokimaan alueisiin

Lahti ilmakuva auringonlaskun aikaan, etualalla radiomastot, taustalla Vesijärvi.

Valmiina palvelemaan yritystänne - Ota yhteyttä!

Sari Kesäniemi

Asiakkuuspäällikkö
+358 50 383 8328
sari.kesaniemi@ladec.fi

Marian Vainiomäki

Asiakkuuspäällikkö
+358 40 505 7775
marian.vainiomaki@ladec.fi

Pekka Komu

Liiketoimintakehittäjä
+358 40 741 3299
pekka.komu@ladec.fi

LADECin Isto Vanhamäki.
Isto Vanhamäki

Johtaja
+358 40 727 6376
isto.vanhamaki@ladec.fi

close