#LahtiBusinessRegion

Lah­te­lai­sin­novaatio Ecowec kehittää jäte­vedestä lämpöä

Voisiko jätevedestä ja proses­si­nesteistä saada lämmön talteen ja hyöty­käyttöön luotet­tavasti ja ilman jatkuvaa laitteen puhdistusta? Sehän voisi olla kiinteistöjen ja teollisuuden energian­ku­lutusta ja kasvi­huo­ne­päästöjä merkit­tävästi vähentävä innovaatio, jollaista kukaan ei vielä markkinoilla tarjoa.

Tällaisista pohdinnoista lähti muutamia vuosia sitten kehittymään cleantech-alan tuotein­novaatio nimeltä Ecowec. Kyseessä on kiinteistöille ja teolli­suuteen kehitetty hybri­di­vaihdin, jossa lahte­laisyritys Ecopal Oy näkee vahvaa poten­tiaalia myös kansain­vä­lisillä markkinoilla.

Ecowec-hybri­di­vaihtimen avulla kiinteistöjen jätevedestä saadaan lämpö talteen ilman wc-vesien ja pesuvesien erottelua tai kiintoainesten suodatusta. Näin kiinteistöjen lämmön talteenotto ja energia­te­hokkuus parantuvat oleel­lisesti.

– Olemme kehittäneet muun muassa Lahden Seura­huoneelle modernin lämmön talteen­ot­to­jär­jestelmän hotellin jätevedelle. Ilman LADECin kohtaut­ta­misapua tämä ei olisi onnistunut. Lahdessa myös Saksalan ja Kivimaan uimahallit ovat jo ottaneet Ecowec-ratkaisun käyttöönsä, kertoo myynti­johtaja Jouni Helppolainen Ecopalilta.

Ympäris­tö­osaaminen on mielestäni hyvin valittu painopiste kaupungille, koska energia­te­hokkuutta kehittävien ratkaisujen maailman markkinat ovat jo useita satoja miljardeja euroja. Lahdessa on optimaalinen toimin­taym­päristö alan kunnian­hi­moiselle toimijalle.

Lahden Seudun Kehitys LADECin avulla startup-innovaatio sai huippuar­vokkaan ja vakuuttavan referenssin, joka on helpottanut sen myyntityötä. LADEC oli vahvasti myötä­vai­kut­tamassa myös yrityksen perus­tamiseen vuonna 2014. Tärkein syy yrityksen sijoit­tu­miselle Lahteen oli kaupungin silloinen ympäris­tö­lii­ke­toimintaa tukeva cleantech-strategia, joka näkyy myös alueen kasvu- ja työlli­syys­stra­tegiassa.

– Ympäris­tö­osaaminen on mielestäni hyvin valittu painopiste kaupungille, koska energia­te­hokkuutta kehittävien ratkaisujen maailman markkinat ovat jo useita satoja miljardeja euroja. Lahdessa on optimaalinen toimin­taym­päristö alan kunnian­hi­moiselle toimijalle.

 

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Henkilö pitelee hehkulamppua, jonka ympärillä erilaisia kiertotalouden ikoneja. Lahti ympäristökaupunki 2021 logo edustalla.
Lahden seudun menestystarina

Kestävän kehityksen raportointi kuntoon - LUT-yliopisto vauhdittamassa mittarointia

Lue lisää
Lahden seudun menestystarina

Kivisampo Oy muutti Lahteen ja toi tullessaan 26 uutta työpaikkaa

Lue lisää
Marianne-karkkeja liukuhihnalla.
Lahden seudun menestystarina

Fa­zer va­lit­si Lah­den – Uut­ta ma­keis­teh­das­ta suun­ni­tel­laan Pip­po-Ku­ja­laan

Lue lisää
close