#LahtiBusinessRegion

Green vuokraus- ja pesu­la­palvelut löysi kotipaikan Hartolasta – pestävien kes­to­muo­vi­tuoppien bisnes lähti lentoon!

Hartolassa sijaitseva Kiinteistö Oy Vasallin Kustaantie sai lyhyen ajan sisällä jo toisen uuden vuokralaisen, kun kestävien muovimukien ja -tuoppien toimit­tamiseen ja pesuun erikoistunut Green vuokraus- ja pesula­palvelut Oy aloitti huhtikuun alussa toimintansa Potential Foodsin seinänaapurissa.

Monissa yleisötapah­tumissa juomien myynti on keskeinen osa järjestäjän tulon­muo­dostusta. Green vuokraus- ja pesula­palvelut Oy:n bisnesidea on vuokrata ja pestä mukeja sekä valmistaa erilaisiin tapahtumiin brändinmukaisia ja yksilöllisiä Greencup-mukeja. Mukit korvaavat kertakäyttö- ja lasiastiat. 
Yhtiö toimittaa asiak­kailleen festi­vaaleille, konsertteihin tai urhei­lu­ta­pahtumiin muovimukit paikan päälle. Vuokramukit noudetaan pois tapahtuman jälkeen ja pestään Hartolassa. Monipäiväisissä tapah­tumissa muovi­tuoppeja ja viinilaseja toimitetaan paikan päälle ja noudetaan pesuun liuku­hihnalta. 

Bisnesidea sai alkunsa Ranskasta, jossa Green vuokraus- ja pesula­palvelut Oy perustajiin lukeutuva Nuutti Lintu, 24, oli ensin vaihto-oppilaana ja nykyisin opiskelijana. 
- Löysin mukit Alpeilta, jossa pyörittelin niitä kädessäni ja mietin, miksi kukaan ei tee näitä Suomessa. Keski-Euroopassa pestäviä ja tapahtuman brändin mukaisesti painettuja muovimukeja ja -tuoppeja on lähes kaikissa suurta­pah­tumissa. Ranskassa on jo pitkälti luovuttu roskaavista kertakäyttömukeista. Kestomukeja on käytössä myös annis­ke­lu­ra­vin­toloissa ja erityisesti terasseilla. Nuutti Lintu kertoo.

Greencup-kestomuki on edullinen, ympäristöystävällinen ja turvallinen tuote. Kun asiakas täyttää tuopin uudelleen eli nauttii samasta mukista useamman kuin yhden juoman, sen hinta muodostuu ostajalle kertakäyttömukia edulli­semmaksi. 
- Kesto­mukista ei myöskään aiheudu roskaa eikä vaara­ti­lanteita, kuten hajoavista laseista ja pitkin poikin lattioita leviävistä lasin­sir­paleista, Lintu listaa tuotteen etuja. 

Cheekin keikalta Ilveksen peleihin

Vuonna 2018 Nuutti Lintu kertoi pestävistä ja kierrätettävistä muovi­tuopeista lapsuudenystävälleen Joar Löfille, 24. Kruunuhaan ruotsin­kielisellä ala-asteella kymmen­vuotiaina ystävystyneet nuoret miehet päättivät rakentaa ideasta yrityksen. Liike­toiminta käynnistyi lennokkaasti, sillä jo vuonna 2019 Greencupin mukeista nautis­keltiin juomia muun muassa FC Interin Turun pelita­pah­tumissa, Cheekin jäähyväiskeikalla ja Ilveksen jalka­pal­lo­peleissä. Vielä tuolloin asiakkaat pesivät mukinsa itse. 

- Aika pitkälle päästiin pelkästään soitte­lemalla ja myymällä mukeja kavereille ja perhey­ri­tyksissä työskente­leville tutuille. Mutta sitten tulikin korona ja tapahtumat loppuivat kuin seinään, Nuutti Lintu kertoo. 

- Koronan aikana tuli voimaan EU-lainsäädäntö, joka suosittaa korvaamaan perinteiset kertakäyttömuovimukit kestävämmällä tuotteella. Se suosii meitä ja tuotteitamme, joten päätimme ottaa seuraavan askeleen ja investoida omaan pesulaan. Järjestimme osakeannin ja keräsimme sijoit­tajilta pääomaa. Siinä meni puolisen vuotta. Kun rahoitus oli kunnossa, Joar lähti päämiehemme luo Belgiaan tutustumaan linjastoon ja pesemään viikoksi mukeja. Samalla saimme arvokasta oppia pesula­toiminnan pyörittämisestä, Lintu jatkaa.

Ympäristöystävällisiä mukeja Ranskasta Hartolaan
 

Kun pääoma oli kasassa, nuoret yrittäjät alkoivat etsiä pesulin­jastolle sopivaa kiinteistöä. Etsintä osoittautui yllättävän hankalaksi. Vihdoin, yli kahdensadan paikan päällä nähdyn kiinteistön jälkeen Green vuokraus- ja pesula­palvelut löysi tarpeisiinsa sopivat tilat Hartolasta, Kiinteistö Oy Kustaantieltä. 

-   Halusimme tilat, joita ei tarvitse remontoida. Tiloissa on oltava valmiina lattiakaivot, toimiva höyrynsulku ja tehokas ilmastointi. Myös pihaa, jossa rekat mahtuvat kääntymään sekä varas­totilaa on oltava riittävästi, sillä pesemme ja varastoimme parhaim­millaan useita kymmeniä tuhansia mukeja päivässä, pesulan käytännön toiminnasta vastaava Joar Löf listaa. 

Greencupin mukit tulevat Ranskasta. Niitä valmistava ranskalainen Re-Uz on elintar­vikealan pakkaus­val­mistuksen markkin­ajohtaja.  Helsingistä käsin yrityksen myyntiä, markki­nointia ja pesula­toimintaa pyörittävä Joar Löf vierailee Hartolassa pesulassa viikoittain. Ranskan päässä yhteyksistä huolehtii Lintu, joka puhuu kieltä sujuvasti. Hän viimeistelee parhaillaan kauppa­tieteiden opintojaan Pariisissa. 

Lintu ja Löf sanovat, että pienessä yrityksessä kaikki tekevät kaikkea. Kumpikin nuorista yrittäjistä hallitsee mukien koneellisen pesun, mutta pesula­toimintaa varten Hartolaan on palkattu kolme työntekijää. Myyjät mukaan lukien yrityksellä on tällä hetkellä kymmenkunta työntekijää. Kulje­tuksissa Green vuokraus- ja pesula­palvelut tekee yhteistyötä Kulje­tusliike Fågelin kanssa. 
- Viime kesänä olimme tuotteidemme kanssa yli 20 festarilla ja muun muassa Antti Tuiskun Bailantaissa. Vaikka kesä on kiireisintä aikaa, niin monenlaisia yleisötapahtumia järjestetään ympäri vuoden. Muun muassa jääkiekkoseurat ovat olleet kiinnostuneet tuotteistamme, joten ympärivuotiseen toimintaan on hyvät edellytykset, Löf kertoo. Green Cup yrittäjät pesulinjan edessä sekä pino perso­noituja mukeja vieressä.

Nuoret yrittäjät, Joar Löf ja Nuutti Lintu, ovat tuoneet  suoma­laisiin tapahtumiin ja tilai­suuksiin ympäristöystävällisen ja turvallisen kestomukin Ranskasta. Yhä enemmän kestomukeja käytetään myös juhlissa sekä esimerkiksi pubeissa.

Kasvuo­dotukset korkealla

Joar Löf kiittää Lahden Seudun Kehitys LADECia yrityksen saamasta neuvonnasta ja tuesta. 
- Hartolan kunnasta oli mennyt viesti LADECiin, että olemme sijoit­tumassa Kustaantielle. Puhelin soi heti seuraavana päivänä ja sovimme tapaamisen Sari Kesäniemen ja Jani Backmanin kanssa. Kävimme yhdessä läpi alueella toimivia poten­ti­aalisia asiakkaita sekä keskus­telimme muun muassa tukira­hoi­tus­mah­dol­li­suuksista ja rekry­toin­ti­tarpeista. LADECin toiminta oli meidän suuntaamme aktiivista. Tuli tunne, että tukea ja neuvoja on saatavilla. 

Nuorten yrittäjien kasvu­ta­voitteet ovat korkealla. Hankenilla gradua tekevä Löf kertoo, että suunnitteilla on jo toisen pesulan avaaminen Etelä-Suomen alueelle. 
- Ihanne­ti­lanteessa tekisimme tilojen ja tuotteidemme osalta yhteistyötä esimerkiksi jonkun panimo­teol­lisuuden yrityksen kanssa, Joar Löf kaavailee.

Nuutti Lintu kertoo, että Keski-Euroopassa järjestettäviin suurta­pahtumiin toimitetaan parhaim­millaan jopa 600 000 kestomukia.
- Suomessakin järjestetään suurta­pahtumia, joissa päästään useisiin satoihin tuhansiin mukeihin. Neuvot­telemme parhaillaan sopimuksista, jotka toteu­tuessaan monin­ker­tais­taisivat sekä mukimyyntimme että pesumäärämme. Kasvu tulee näkymään liike­vaihdon lisäksi myös yrityksen työntekijämäärässä. Rekry­toimmekin parhaillaan myyjiä eri puolille Suomea. Töitä on myös osa-aikaisesti ja niitä voi tehdä vaikkapa opintojen ohessa, Nuutti Lintu vinkkaa.

Green-cup-pesulinjalla työssä yrittäjistä Löf yrityksen vihreään huppariin pukeu­tuneena.Green Cupin yrittäjät kertovat, että  kumpikin yrittäjistä hallitsee mukien koneellisen pesun. Pienessä  yrityksessä tuleekin kaikkien tehdä kaikkea, mutta pesula­toimintaa varten Hartolaan on palkattu jo kolme työntekijää.

Katso myös video!

 

 

 

 

Edit 26.4.2023: Aiemmin jutussa käytetty nimeä Green Pesulat Oy. Yritys on muuttanut nimensä Green vuokraus- ja pesula­palvelut Oy:ksi 30.9.2022.

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Lahden kaupun­gin­geodeetti Juha Helminen ja Viking Malt Groupin hallituksen puheen­johtaja Pär-Gustaf Relander istumassa työmaalla ja katsomassa karttaa.
Lahden seudun menestystarina

Pippo-Kujalan yritysalue laajenee – Viking Malt kehuu logistista sijaintia

Lue lisää
Jollos Vauhtikarkki -pakkauksia etualalla, taustalla tuotantolinjasto
Lahden seudun menestystarina

Potential Foods rakensi Nosht Vauhtikarkkien tuotantolinjaston Hartolaan

Lue lisää
Karluxin toimi­tus­johtaja Juha-Pekka Karjalainen kasaamassa lamppua.
Lahden seudun menestystarina

Karluxin muutto Paassiltaan Vt 12 uuden kehätien varteen: mittava tilaus ja uusi tuote

Lue lisää
close