#LahtiBusinessRegion

Kivisampo Oy muutti Lahteen ja toi tullessaan 26 uutta työpaikkaa

Nopeasti kasvava valmis­ta­jayritys, Kivisampo Oy, muutti vuoden 2023 alussa päätoimi­pisteensä Lahden Nastolaan. Toimi­tus­johtaja Andrey Malkin mukaan Kivisammon hetkittäin jo epätoivoiseksi muuttunut toimi­tilojen etsintä sai ratkaisevan käänteen, kun LADEC laittoi pyörät pyörimään.

Kivisampo Oy valmistaa ja toimittaa yksittäisiä laite­rat­kaisuja ja kokonaisia tuotan­to­laitoksia kiviaines-, metalli- ja kierrätyssektorin asiakkaille kotimaassa ja ulkomailla.

Jättimäisiä kivimurskaimia ja -seuloja Nastolan tehtaalla esittelevä toimi­tus­johtaja Andrey Malkki kertoo Kivisammon liike­vaihdon kasvaneen vuoden 2018 reilusta 6 miljoonasta eurosta viime vuoden 14 miljoonaan euroon.

Kivisammolla on 36 työntekijää, joista 26 työskentelee Lahden Nastolassa. Yrityksellä on toimi­pisteet myös Kiteellä ja Tampereella. Ensi vuoden suunni­telmissa on myynti­konttorin avaaminen Tukholmaan.Kivisampo-230313-4050-web.jpeg

”Olemme erittäin iloisia, että olemme voineet tarjota useammalle nuorelle konetekniikan osaajalle ja -suunnit­te­lijalle harjoit­te­lu­paikkoja ja töitä kansainvälisessä kasvu­yri­tyksessä. Lahteen sijoit­tuminen on ollut kaikin puolin järkevä ratkaisu”, Malkki summaa.

Kasvun vauhdittajana on toiminut vahva kansainvälistyminen sekä liike­toiminnan laajen­taminen kierrätystoi­mialaan, joka tuo nykyisin jo noin puolet liike­vaihdosta.

”Kiviai­nes­murskaimet ja kierrätyskoneet ovat hyvin samanlaisia. Kivimurskaimia ja -laitoksia ostavat pääasiassa raken­nusalan asiakkaat, kun taas kierrätyspuolella asiakaskunta on laajempi, eikä ala ole niin suhdan­neherkkää kuin raken­taminen”, Malkki kuvailee kierrätyskoneiden maahan­tuonnin, jälleen­myynnin ja -vuokrauksen kannattavaa toimialaa.

Kasvuso­pi­muksesta liikkeelle

Kivisammon ja Lahden Seudun Kehitys LADECin yhteistyö käynnistyi vuoden 2022 marraskuussa. Sen jälkeen Kivisammon tarvitsemien palveluiden ja tuotan­to­tilojen kartoitus alkoivat toden teolla.

Toiminta oli tehokasta, sillä uusien toimi­tilojen vuokra­sopimus solmittiin jo tammikuun lopussa.

”Etsimme omatoi­misesti uusia tiloja ympäri Etelä-Suomea, mutta emme löytäneet mitään tarpeisiimme sopivaa. Yhtey­denotto LADECiin oli meille käänteentekevää ja sieltä saamamme apu todellinen taivaan lahja”, Andrey Malkki kiittelee.

Asiakkuuspäällikkö Marian Vainiomäki kertoo, että LADECilla on tiedossa paljon sellaisia kiinteistöjä, liiketiloja sekä -tontteja, jotka eivät ole julkisesti myynnissä tai vuokrat­tavissa. Verkostoista löytyivät lopulta Kivisammonkin toimitilat.

”Lahti all inclusive- sijoit­tus­mis­pal­veluumme kuuluu toki paljon muutakin kuin tilojen metsästystä. Kivisampoa palvelimme muun muassa sopivien alihank­kijoiden kartoit­ta­misessa. Toimimme myös työntekijöiden rekry­toinnin tukena. LADEC on kasvun tuki ja mahdol­listaja yritysten muuttuvissa tarpeissa”, Vainiomäki kiteyttää.

Etsimme omatoi­misesti uusia tiloja ympäri Etelä-Suomea, mutta emme löytäneet mitään tarpeisiimme sopivaa. Yhtey­denotto LADECiin oli meille käänteentekevää ja sieltä saamamme apu todellinen taivaan lahja”, Andrey Malkki kiittelee.

Andrey Malkki sanoo yrityksen johto­portaalla olleen kädet muuton takia niin täynnä töitä, että sopivien alihank­kijoiden etsintään olisi ollut erittäin haastavaa.

”Esimerkiksi hyvä maalari on meille äärimmäisen tärkeä yhteis­kumppani, sillä jokainen tuotan­tolaitos ja raken­tamamme kone ruisku­maalataan käsin paikan päällä. Maalauksen ulkois­tamisen kustannukset ovat meille noin 100 000 euroa vuodessa, mikä on alihank­ki­joillekin merkittävä summa. LADECilta saamamme poten­ti­aalisten yhteistyökumppanien listat ovat olleet ahkerassa käytössä”, Malkki vakuuttaa.

Etsinnässä sopiva tontti

Andrey Malkki kertoo kartoit­tavansa LADECin ja Marian Vainiomäen kanssa parhaillaan Kivisammolle sopivaa teolli­suus­tonttia Lahden seudulta. Nykyiset reilun 2500 neliömetrin hallitilat ovat käymässä nopeasti pieniksi ja yrityksen toiveena on rakentaa lähivuosina tarpeisiinsa sopivat, omat tuotan­totilat. Niiden myötä myös työntekijämäärä tuplaantuisi nykyisestä.

”Marian on kierrättänyt meitä eri puolilla Lahtea ja Hollolaa tutus­tumassa tontti­tar­jontaan. Viennin näkökulmasta Lahden logistinen sijainti on loistava, sillä pääkaupun­ki­seudulle ja Vuosaaren satamaan on vain tunnin matka. 80 prosenttia koneistamme menee vientiin, joten kuljetuksia lähtee lähes viikoittain eri puolille Suomea ja Eurooppaa.”Kivisampo-230313-4160-web.jpeg

Malkki arvostaa myös työvoiman hyvää saatavuutta sekä toimiva yhteistyötä LUT-yliopiston, LAB-ammat­ti­kor­keakoulun sekä Koulu­tuskeskus Salpauksen kanssa.

”Olemme erittäin iloisia, että olemme voineet tarjota useammalle nuorelle konetekniikan osaajalle ja -suunnit­te­lijalle harjoit­te­lu­paikkoja ja töitä kansainvälisessä kasvu­yri­tyksessä. Lahteen sijoit­tuminen on ollut kaikin puolin järkevä ratkaisu”, Malkki summaa.


Katso myös video!

Andrey Malkki kertoo Kivisammon sijoit­tu­misesta Lahteen ja LADECin Marian Vainiomäki esittelee Lahti All Inclusive -sijoit­tu­mis­palvelua.
 

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Lahden seudun menestystarina

Hanna Ylä-Monosesta Päijät-Hämeen Viljaklusterin uusi puheenjohtaja

Lue lisää
Lunawoodin Maija Masalin nojaa mäntyyn.
Lahden seudun menestystarina

Sijoittuminen Lahteen vauhditti Lunawoodin kasvua

Lue lisää
Karluxin toimi­tus­johtaja Juha-Pekka Karjalainen kasaamassa lamppua.
Lahden seudun menestystarina

Karluxin muutto Paassiltaan Vt 12 uuden kehätien varteen: mittava tilaus ja uusi tuote

Lue lisää
close