#LahtiBusinessRegion

Kivisampo Oy muutti Lahteen ja toi tullessaan 26 uutta työpaikkaa

Nopeasti kasvava valmis­ta­jayritys, Kivisampo Oy, muutti vuoden 2023 alussa päätoimi­pisteensä Lahden Nastolaan. Toimi­tus­johtaja Andrey Malkin mukaan Kivisammon hetkittäin jo epätoivoiseksi muuttunut toimi­tilojen etsintä sai ratkaisevan käänteen, kun LADEC laittoi pyörät pyörimään.

Kivisampo Oy valmistaa ja toimittaa yksittäisiä laite­rat­kaisuja ja kokonaisia tuotan­to­laitoksia kiviaines-, metalli- ja kierrätyssektorin asiakkaille kotimaassa ja ulkomailla.

Jättimäisiä kivimurskaimia ja -seuloja Nastolan tehtaalla esittelevä toimi­tus­johtaja Andrey Malkki kertoo Kivisammon liike­vaihdon kasvaneen vuoden 2018 reilusta 6 miljoonasta eurosta viime vuoden 14 miljoonaan euroon.

Kivisammolla on 36 työntekijää, joista 26 työskentelee Lahden Nastolassa. Yrityksellä on toimi­pisteet myös Kiteellä ja Tampereella. Ensi vuoden suunni­telmissa on myynti­konttorin avaaminen Tukholmaan.Kivisampo-230313-4050-web.jpeg

”Olemme erittäin iloisia, että olemme voineet tarjota useammalle nuorelle konetekniikan osaajalle ja -suunnit­te­lijalle harjoit­te­lu­paikkoja ja töitä kansainvälisessä kasvu­yri­tyksessä. Lahteen sijoit­tuminen on ollut kaikin puolin järkevä ratkaisu”, Malkki summaa.

Kasvun vauhdittajana on toiminut vahva kansainvälistyminen sekä liike­toiminnan laajen­taminen kierrätystoi­mialaan, joka tuo nykyisin jo noin puolet liike­vaihdosta.

”Kiviai­nes­murskaimet ja kierrätyskoneet ovat hyvin samanlaisia. Kivimurskaimia ja -laitoksia ostavat pääasiassa raken­nusalan asiakkaat, kun taas kierrätyspuolella asiakaskunta on laajempi, eikä ala ole niin suhdan­neherkkää kuin raken­taminen”, Malkki kuvailee kierrätyskoneiden maahan­tuonnin, jälleen­myynnin ja -vuokrauksen kannattavaa toimialaa.

Kasvuso­pi­muksesta liikkeelle

Kivisammon ja Lahden Seudun Kehitys LADECin yhteistyö käynnistyi vuoden 2022 marraskuussa. Sen jälkeen Kivisammon tarvitsemien palveluiden ja tuotan­to­tilojen kartoitus alkoivat toden teolla.

Toiminta oli tehokasta, sillä uusien toimi­tilojen vuokra­sopimus solmittiin jo tammikuun lopussa.

”Etsimme omatoi­misesti uusia tiloja ympäri Etelä-Suomea, mutta emme löytäneet mitään tarpeisiimme sopivaa. Yhtey­denotto LADECiin oli meille käänteentekevää ja sieltä saamamme apu todellinen taivaan lahja”, Andrey Malkki kiittelee.

Asiakkuuspäällikkö Marian Vainiomäki kertoo, että LADECilla on tiedossa paljon sellaisia kiinteistöjä, liiketiloja sekä -tontteja, jotka eivät ole julkisesti myynnissä tai vuokrat­tavissa. Verkostoista löytyivät lopulta Kivisammonkin toimitilat.

”Lahti all inclusive- sijoit­tus­mis­pal­veluumme kuuluu toki paljon muutakin kuin tilojen metsästystä. Kivisampoa palvelimme muun muassa sopivien alihank­kijoiden kartoit­ta­misessa. Toimimme myös työntekijöiden rekry­toinnin tukena. LADEC on kasvun tuki ja mahdol­listaja yritysten muuttuvissa tarpeissa”, Vainiomäki kiteyttää.

Etsimme omatoi­misesti uusia tiloja ympäri Etelä-Suomea, mutta emme löytäneet mitään tarpeisiimme sopivaa. Yhtey­denotto LADECiin oli meille käänteentekevää ja sieltä saamamme apu todellinen taivaan lahja”, Andrey Malkki kiittelee.

Andrey Malkki sanoo yrityksen johto­portaalla olleen kädet muuton takia niin täynnä töitä, että sopivien alihank­kijoiden etsintään olisi ollut erittäin haastavaa.

”Esimerkiksi hyvä maalari on meille äärimmäisen tärkeä yhteis­kumppani, sillä jokainen tuotan­tolaitos ja raken­tamamme kone ruisku­maalataan käsin paikan päällä. Maalauksen ulkois­tamisen kustannukset ovat meille noin 100 000 euroa vuodessa, mikä on alihank­ki­joillekin merkittävä summa. LADECilta saamamme poten­ti­aalisten yhteistyökumppanien listat ovat olleet ahkerassa käytössä”, Malkki vakuuttaa.

Etsinnässä sopiva tontti

Andrey Malkki kertoo kartoit­tavansa LADECin ja Marian Vainiomäen kanssa parhaillaan Kivisammolle sopivaa teolli­suus­tonttia Lahden seudulta. Nykyiset reilun 2500 neliömetrin hallitilat ovat käymässä nopeasti pieniksi ja yrityksen toiveena on rakentaa lähivuosina tarpeisiinsa sopivat, omat tuotan­totilat. Niiden myötä myös työntekijämäärä tuplaantuisi nykyisestä.

”Marian on kierrättänyt meitä eri puolilla Lahtea ja Hollolaa tutus­tumassa tontti­tar­jontaan. Viennin näkökulmasta Lahden logistinen sijainti on loistava, sillä pääkaupun­ki­seudulle ja Vuosaaren satamaan on vain tunnin matka. 80 prosenttia koneistamme menee vientiin, joten kuljetuksia lähtee lähes viikoittain eri puolille Suomea ja Eurooppaa.”Kivisampo-230313-4160-web.jpeg

Malkki arvostaa myös työvoiman hyvää saatavuutta sekä toimiva yhteistyötä LUT-yliopiston, LAB-ammat­ti­kor­keakoulun sekä Koulu­tuskeskus Salpauksen kanssa.

”Olemme erittäin iloisia, että olemme voineet tarjota useammalle nuorelle konetekniikan osaajalle ja -suunnit­te­lijalle harjoit­te­lu­paikkoja ja töitä kansainvälisessä kasvu­yri­tyksessä. Lahteen sijoit­tuminen on ollut kaikin puolin järkevä ratkaisu”, Malkki summaa.


Katso myös video!

Andrey Malkki kertoo Kivisammon sijoit­tu­misesta Lahteen ja LADECin Marian Vainiomäki esittelee Lahti All Inclusive -sijoit­tu­mis­palvelua.
 

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Harri Hvitsjo
Lahden seudun menestystarina

Lahtelaisinnovaatio nujertaa dieselbakteerin ympäristöä kunnioittaen

Lue lisää
Lunawoodin Maija Masalin nojaa mäntyyn.
Lahden seudun menestystarina

Sijoittuminen Lahteen vauhditti Lunawoodin kasvua

Lue lisää
Lahden seudun menestystarina

Hanna Ylä-Monosesta Päijät-Hämeen Viljaklusterin uusi puheenjohtaja

Lue lisää
close