#LahtiBusinessRegion

Ruot­salainen startup Nordic Timber Labs perustaa ensimmäisen tuo­tan­to­laitoksen Lahteen

Ruotsalainen start up-yritys tekee puusta painekyllästämisen avulla palosuojattua. Nordic Timber Labsin ensimmäinen tuotan­tolaitos aloittaa toimintansa perus­telluista syistä juuri Lahdessa. 

Nordic Timber Labs on kolmen alle 30-vuotiaan ruotsalaisen asian­tuntijan perustama ja operoima start up -yritys. Yrityksen patentoitu puunkäsitte­ly­ratkaisu on ensimmäinen Suomessa - sen avulla puu painekyllästetään palo-ominai­suuksien paran­ta­miseksi ja siten lisätään sen käyttöä raken­nus­ma­te­riaalina. 

- Suori­tettuamme laajan selvityksen puuteol­li­suudesta ja sen haasteista, pidimme nurin­kurisena sitä, että saatavilla on niin vähän ratkaisuja yhden puun päähaasteen – tulen – torjumiseen, Nordic Timber Labsin perus­ta­jaosakas Vincent Parasnis kertoo.

Patentoitu käsitte­ly­ratkaisu on ensimmäinen Suomessa - sen avulla puu painekyllästetään palo-ominai­suuksien paran­ta­miseksi ja siten lisätään sen käyttöä raken­nus­ma­te­riaalina. 

Nordic Timber Labsin käyttämässä menetelmässä puutuotteiden palo-ominai­suuksia parannetaan painekyllästysmenetelmällä. Tämä mahdollistaa puun uudelleenkäytön korvaavan fossiilisia materiaaleja suurra­ken­ta­misessa, jossa palotur­val­li­suus­vaa­timukset ovat tiukat.

Ensimmäiseksi tuotan­to­paikaksi valittiin Lahti

Kaksi vuotta sitten perustettu Nordic Timber Labs lanseeraa ensimmäisen puunkäsitte­ly­lai­toksensa Lahteen, tarkemmin sanottuna Nastolaan.

Lahti ei suinkaan valikoitunut yhtiön tulevaksi pääpaikaksi sattumalta. Huolellisen markki­na­kar­toituksen tehnyt yritys näkee Lahden koko Pohjoismaiden parhaana sijoit­tu­mis­paikkana yrityk­selleen. 

- Lahden seudulla toimii useita erittäin hyvin johdettuja ja perinteikkäitä puuteol­li­suus­yrityksiä sekä sahoja, jotka ovat yrityksemme poten­ti­aalisia asiakkaita, Vincent Parasnis kertoo. 

- Euroopan ympäristöpääkaupun­kivuosi kiinnitti huomiomme Lahden seudulle. Se kertoo siitä, että Lahden kaupunki on ympäristöasioiden edelläkävijä, jossa kaltai­sellemme uuden toimijan sijoit­tuminen nähdään lisäarvona, Parasniksen yhtiökumppani Martin Lindquist täydentää.

3N1A7014_1600px.jpg

Luotettavat suomalaiset

Vincent Parasnis ja Martin Lindquist kertovat saaneensa Lahden Seudun Kehitysyhtiö LADECilta lämpimän vastaanoton sekä valtavasti apua. Asiakkuuspäällikkö Sari Kesäniemi on kartoittanut yritykselle sopivia tiloja ja auttanut muun muassa yrityksen perus­tamiseen vaadittavien lupien hakemisessa sekä kumppa­ni­verkoston raken­ta­misessa. Markki­nointipäällikkö Tarja Pellinen on puolestaan pohtinut yrittäjien kanssa Lahden seudulle sijoit­tumisen viestinnällisiä näkökulmia. 

- LADECista saamamme apu on ollut kerrassaan korvaa­matonta ja tulemme turvautumaan siihen myös jatkossa, Martin Lindquist vakuuttaa ja sanoo tykästyneensä suoma­laiseen bisnes­kult­tuuriin.

- Suomessa toimiminen on osoit­tautunut äärimmäisen helpoksi. Suomalaiset ovat ystävällisiä, auttavaisia ja rehellisiä, ja tekevät sen minkä lupaavat. Kun suomalainen sanoo, että nähdään yhdeltä, hän on todellakin silloin paikalla, Lindquist kuvailee. 

Nuorilla yrittäjillä on vahva usko tulevaan.

"LADECista saamamme apu on ollut kerrassaan korvaa­matonta ja tulemme turvautumaan siihen myös jatkossa."

- Martin Lindguist

 

- Tuotan­to­lai­toksemme työllistää alkuvaiheessa kolme työntekijää, mutta uskomme monin­ker­tais­tavamme tuotannon lähivuosina. Tuotanto on hyvin pitkälle automa­tisoitu, mutta teemme jatkuvaa ja runsasta testausta. Yhteistyökumppanimme, kuten Lunawood, ovat tunnettuja huippu­laa­dukkaista lämpö- ja kesto­puu­tuot­teistaan. Meidän ratkaisumme avullamme he saavat tuote­pa­lettiinsa palamattoman vaihtoehdon, joka sopii mainiosti esimerkiksi julkisten rakennusten sisä- ja ulkover­houksiin, Parasnis iloitsee. 

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Rastecin toimitusjohtaja Harri Hakanen seisoo trukin vieressä.
Lahden seudun menestystarina

Rastec Sisälogistiikan historian suurin investointi: 5 miljoonaa euroa uusiin tiloihin

Lue lisää
Jollos Vauhtikarkki -pakkauksia etualalla, taustalla tuotantolinjasto
Lahden seudun menestystarina

Potential Foods rakensi Nosht Vauhtikarkkien tuotantolinjaston Hartolaan

Lue lisää
Lahden seudun menestystarina

Lahden seudulla jalostetaan sähköisestä liikenteestä uutta bisnestä

Lue lisää
close