#LahtiBusinessRegion

Pippo-Kujalan yritysalue laajenee – Viking Malt kehuu logistista sijaintia

Lahdessa valtatie 4:n ja valtatien 12 solmu­kohdassa sijaitseva Pippo-Kujalan yritysalue tarjoaa erinomaiset liiken­neyhteydet kaikkialle Suomeen. Alueella jo toimivien suury­ritysten, Hartwallin, Postin ja DB Schenkerin läheisyyteen on kaavoitettu 100 hehtaaria tilaa uusille toimijoille. Niistä tuorein on Viking Malt, jonka mallastamon raken­taminen on parhaillaan hyvässä vauhdissa.

Pippo-Kujalan vahvuuksia ovat erinomainen logistinen sijainti, monipuolinen toimijoiden verkosto, mahdollisuus ekologisiin energia­rat­kaisuihin sekä tontti­tarjonta.

– Lahden kaupungin tavoitteena on kehittää Pippo-Kujalasta mahdol­lisimman monipuolinen ja kansainvälisesti houkutteleva yritysalue, Lahden kaupun­gin­geodeetti Juha Helminen arvioi.

Lahden ja Pippo-Kujalan logistinen sijainti ovat Viking Maltille äärimmäisen tärkeitä.

Pippo-Kujala on tällä hetkellä yksi eteläisen Suomen merkittävimmistä yhtenäisistä yrity­sa­lueista. Sen kokonais­laajuus on lähes 700 hehtaaria ja siellä toimii tällä hetkellä noin 170 yritystä. Suurimpia niistä ovat Hartwall ja Salpakierto sekä varas­tointia ja logis­tiik­ka­pal­veluita tarjoavat Posti ja Alfaroc. Raskaan kaluston huolto- ja korjaus­tarpeissa alueen yrityksiä palvelevat muun muassa Originator ja Rekkapesu. Kujalan palve­lu­kes­kukseen on saatu myös oma lounas­kahvila.

– Tavoitteemme on, että tulevai­suudessa alueelta löytyvät kaikki yritysten tarvitsemat tukipalvelut niin kalustolle kuin työntekijöille, Helminen jatkaa.

Tiellä tai raiteilla

Pippo-Kujalan infra­struktuuri palvelee erityisen hyvin raskasta liikennettä. Eteläisen kehätien ja Kujalankadun ansiosta alueelta on helppo liikkua minnepäin Suomea tahansa.

– Pippo-Kujalan erita­so­liittymä on varmasti Lahden vilkkaimmin liikennöity risteys. Alueen ja koko Lahden logistinen etu on se, että yli puolet Suomen väestöstä on kahden tunnin etäisyyden sisällä. Pippo-Kujalaan on tulossa myös oma pisto­rai­deyhteys Lahti-Kouvola-raideo­suudelle. Viking Maltin ohella se palvelee myös alueen muita yrityksiä, Juha Helminen kertoo.

Pippo-Kujalan alueella toimivat yritykset tarjoavat yhteensä noin 2000 työpaikkaa. Helmisen mukaan alueen työpaikkojen määrä on tulevai­suudessa mahdollista jopa tuplata.

– Tulevai­suudessa alueelle toivotaan runsaasti eri toimialojen yrityksiä koosta riippumatta. Kilpailu yrityksistä on kovaa, mutta Lahdella on paljon etuja puolellaan. Huippusi­jainnin lisäksi pääkaupun­kiseutua edullisemmat tonttihinnat, pienemmät raken­tamisen kustannukset ja kilpai­lu­ky­kyisemmät työvoima­kus­tannukset sekä hyvä työvoiman saatavuus ovat yritysten kannalta erityisen houkut­televia tekijöitä, Juha Helminen listaa.

Pippo-Kujalassa yritykset voivat myös liittää toimi­tilansa edulliseen kaukolämpöverkkoon ja tankata kulje­tus­ka­lustoaan omalla biokaa­sua­semalla. Lisäksi LUT-yliopisto tarjoaa useilla toimialoilla tukensa yritysten kehitystyölle.

Viking Maltin jätti-investointi Lahteen

Pohjoismaiden suurin maltaiden valmistaja, Viking Malt, rakentaa parhaillaan uutta mallastamoa Pippo-Kujalan yrity­sa­lueelle. 90 miljoonan euron mallastamo on yksi Suomen elintar­vi­ke­teol­lisuuden suurimmista inves­toinneista koko 2000-luvulla.

– Kartoitimme useita maita ja paikkakuntia uuden mallastamon sijain­ti­paikaksi. Lahti valikoitui lopulta inves­toin­ti­kohteeksi, koska raaka-aineiden saatavuus, alueelle kertynyt osaaminen, asiakkaiden läheisyys ja logistinen sijainti osoit­tautuivat yhtiölle parhaaksi vaihtoehdoksi, Viking Malt Groupin hallituksen puheen­johtaja Pär-Gustaf Relander kertoo.

– Kaupunki on ollut projektissa mukana alusta lähtien. Kävimme yhdessä läpi kaupungin yrity­salueita, joista kolmeen perehdyimme tarkemmin. Päädyimme Pippo-Kujalaan, koska alueella oli valmis kunnal­lis­tekniikka ja Postin viereisellä tontilla on tilaa myös mahdol­liselle laajen­ta­miselle, Relander jatkaa.

Sujuvasti kansainvälisille markkinoille

Viking Maltin mallastamon perus­tamistyöt ovat parhaillaan käynnissä. Uusi mallastamo on kooltaan vain hieman yli 10 prosenttia nykyistä suurempi, mutta automaa­tioasteen kasvun myötä sen tuotan­to­ka­pa­siteetti tulee olemaan aiempaa mittavampi.

– Tuotannossa työn määrä ei lisäänny, mutta työn tekeminen muuttuu. Koko opera­tiivinen henkilöstömme koulutetaan uuden tuotan­to­laitoksen tarpeisiin. Virallisen aikataulun mukaan uuden mallastamon pitäisi olla tuotantokäytössä ensimmäisen kvartaalin aikana vuonna 2023, Relander kertoo.

Lahden ja Pippo-Kujalan mainio logistinen sijainti ovat Viking Maltille äärimmäisen tärkeitä. Lähialueen noin sadan sopimus­viljelijän on helppo toimittaa mallastamoon ohraa, josta Viking Malt valmistaa mallasta pääasiassa juoma­teol­lisuuden tarpeisiin.

– Asiak­kaistamme Hartwall sijaitsee melkein naapurissa ja Sinebrychoff reilun 40 kilometrin päässä Keravalla. Olville on helppo ajaa Jyväskylän läpi pohjoiseen ja myös Länsi-Suomen panimoihin on Lahdesta hyvät kulku­yhteydet. Myös satamaan on sujuva yhteys, sillä maltaitamme viedään merikonteissa muun muassa Japaniin ja Englantiin, Relander selventää.

 

 

VT12 ETELÄINEN KEHÄTIE

Eteläisen Suomen uusi logis­tiikkavyöhyke
• Alle tunnin matka Helsinki-Vantaan lento- asemalle ja Vuosaaren satamaan
• Sujuvampi ja turval­lisempi liikenne; parantaa Suomen poikit­tais­lii­kennettä
• Läheisyydessä sijaitsevien yrity­sa­lueiden kokonaisuus kaikkiaan 1100 hehtaaria
• Valmistui joulukuussa 2020,
• Kustannukset 275 M€
 

VIKING MALT

Viking Malt on osa Polttimo-konsernia,
joka on Lahdessa vuodesta 1883 toiminut perheyritys. Konserniin kuuluvat mallasyhtiö Viking Malt sekä Senson Oy. Viking Malt kuuluu Euroopan viiden suurimman ja maailman kymmenen suurimman mallasyhtiön joukkoon. Viking Maltin päätuotteita ovat maltaat, joita toimitetaan panimo- ja tislaa­mo­teol­li­suudelle.

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Marianne-karkkeja liukuhihnalla.
Lahden seudun menestystarina

Fa­zer va­lit­si Lah­den – Uut­ta ma­keis­teh­das­ta suun­ni­tel­laan Pip­po-Ku­ja­laan

Lue lisää
Jätekaivoja, joiden edustalla teksti
Lahden seudun menestystarina

Lahtelaisinnovaatio Ecowec kehittää jätevedestä lämpöä

Lue lisää
Lahden seudun menestystarina

Lahden seudulla jalostetaan sähköisestä liikenteestä uutta bisnestä

Lue lisää
close