#LahtiBusinessRegion

Rastec Sisä­lo­gistiikan historian suurin investointi: 5 miljoonaa euroa uusiin tiloihin

Lahtelainen Rastec Sisälogistiikka Oy muutti vuoden 2019 lopussa uusiin tiloihin. Vipusenkadun teolli­suusa­lueelta Holmantien toiselle puolelle muuttanut yritys yhdisti viiden miljoonan euron inves­toinnilla aiemmat neljä varas­tohallia, toimiston sekä myymälä- ja näyttelytilan saman katon alle. Samalla saatiin rutkasti kaivattua lisätilaa.

- Tätä inves­tointia pohdittiin ja suunni­teltiin useampi vuosi. Edelliset tilamme tien toiselle puolella olivat vanhat ja epäkäytännölliset. Varastot olivat matalia ja hajallaan kolmessa eri osoitteessa, Rastecin toimi­tus­johtaja ja yrittäjä Harri Hakanen kertoo.

Kun raken­nus­hankkeessa ryhdyttiin tuumasta toimeen, asiat etenivät vauhdilla. Hakanen kiittelee Lahden kaupungin kanssa tehtyä yhteistyötä erittäin sujuvaksi.

- Saimme neuvoteltua kaksi vierekkäistä teolli­suus­tonttia, sillä yhdelle emme olisi mahtuneet millään. Raken­nusluvan saamisesta muuttoon meni alle vuosi. Uudessa varas­to­hallissa on nelin­kertainen määrä hylly­ka­pa­si­teettia aiempaan verrattuna ja vaikka tuote­re­per­tu­aarimme on ennallaan, on täällä tilaa kasvulle.

Koko varaston suunnittelu ja kalus­taminen yhdestä osoitteesta

Rastecin liike­toiminnan ydin on kokonais­palvelu, jossa lähdetään liikkeelle asiakkaan varaston suunnit­telusta. Kun suunnitelmat ovat valmiit, Rastec tarjoaa asiak­kailleen koko paketin varaston käytännön toteu­tuksesta avaimet käteen -periaatteella. Varas­to­ko­ko­naisuus voi sisältää mm. erilaisia hyllyjärjestelmiä, teolli­suus­ka­lusteita, koneita ja trukkeja, jotka voi hankkia omaksi tai leasing-rahoi­tuksella. Kalusteiden ja koneiden kierrätys kuuluu myös olennaisena osana Rastecin toimintaan.

- Palveluumme kuuluvat myös huollot sekä säännölliset tarkistukset, Hakanen jatkaa.

Rastecin palveluja hyödyntää suuri osa päijäthämäläsittäin tunnettuja pieniä ja suuria teolli­suus­yrityksiä sekä julkisen sektorin toimijoita. Yrityksellä on asiakaskuntaa myös ympäri Suomea.

- Tuorein referenssimme on Alfarocin uusi logis­tiik­kakeskus Lahden Kujalassa. Kalustimme sen lattiasta kattoon. Suurien kokonaispro­jektien lisäksi palvelemme suurta joukkoa piena­siakkaita, joista joku saattaa käydä ostamassa hyllyn, työtuolin, haaruk­kavaunun, trukin tai kymmenen muutto­laatikkoa noutomyymälästämme. Asiakkaiden koko ja heidän hankin­tojensa kirjo on laaja, mutta juuri näin haluamme toimia, Hakanen kertoo.

Harri Hakanen suuressa varas­to­hallissa nojaten trukkiin.
Rastec Sisälogistiikka Oy yhdisti viiden miljoonan euron inves­toinnilla aiemmat neljä varas­tohallia, toimiston sekä myymälä- ja näyttelytilan saman katon alle.

Varas­ton­hallintaa sairaaloista logis­tiik­ka­kes­kuksiin

Yli 30 vuotta sitten perustetun Rastecin juuret ovat syvällä kotikau­pungissa.

- Lahdesta on hyvät kulku­yhteydet kaikkialle Suomeen. Asiakas­kuntaamme kuuluu logis­tiik­ka­keskusten lisäksi mm. sairaaloita, raken­nus­liikkeitä ja teolli­suus­laitoksia – toisin sanoen yrityksiä ja julkisia liike­laitoksia, joiden tuotteet vaativat varas­tointia tai teolli­suus­ka­lusteita.

- Verkko­kauppamme kehittyy jatkuvasti ja sen myötä asiakkaamme voivat sijaita missä tahansa. Lahden uusi eteläinen kehätie nopeuttaa ja sujuvoittaa liikennöintiä niin etelään kuin pohjoi­seenkin, Harri Hakanen arvioi.

Rastecin liike­toiminta on kasvanut jo pitkään tasaista kymmenen prosentin vuosi­vauhtia. Yrityksen 18-henkisessä työntekijäjoukossa on mm. myynnin, huollon, varas­toinnin ja logistiikka-alan ammat­tilaisia.

- Ammat­ti­taitoista työvoimaa on Lahden seudulla hyvin saatavilla. Mikäli kasvumme jatkuu, sitä saatetaan tarvita myös lisää, Hakanen aprikoi.

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Kaukokiidon rakennus Kukonkoivussa ulkoapäin kuvattuna.
Lahden seudun menestystarina

Kukonkoivun terminaali on Kaukokiidon kuljetusten solmukohta

Lue lisää
Henkilö pitelee hehkulamppua, jonka ympärillä erilaisia kiertotalouden ikoneja. Lahti ympäristökaupunki 2021 logo edustalla.
Lahden seudun menestystarina

Kestävän kehityksen raportointi kuntoon - LUT-yliopisto vauhdittamassa mittarointia

Lue lisää
Lahden seudun menestystarina

Ruotsalainen startup Nordic Timber Labs perustaa ensimmäisen tuotantolaitoksen Lahteen

Lue lisää
close