#LahtiBusinessRegion

Sak­salainen Layher vertaili sijoit­tu­mis­paikkoja – Lahden seutu selkeä ykkönen!

Raken­nus­te­lineitä valmistava saksalainen Layher perusti vuoden 2019 lopussa tytäryhtiön Suomeen. Yrityksen kotipaikaksi valikoitui tarkan vertailun perusteella Hollolan Kukonkoivu, josta on toimi­tus­johtaja Marko Mölsän mukaan sujuvat yhteydet kaikkialle Suomeen.

Saksalainen Layher on maailman johtava raken­nus­te­lineiden valmistaja, joka toimittaa tuotteitaan mm. rakennus-, telakka-, voimalaitos- ja siltatyömaakoh­teisiin sekä erilaisiin isoihin yleisötapahtumiin. Tuote­va­li­koimaan kuuluvat myös nykyai­kaisessa raken­ta­misessa tarvittavat sääsuojat.

Layherin tuotteet ovat tulleet tutuiksi myös suoma­laisille rakennus- teollisuus- ja tapahtuma-alan yrityksille jo 1970-luvulta lähtien, sillä Layherin raken­nus­telineitä on myyty Suomeen tähän asti jälleen­myyjien kautta. Vuoden 2020 alusta alkaen myynnistä on vastannut Suomen tytäryhtiö, Layher Oy, jonka toimi­tus­johtaja on lahtelainen Marko Mölsä.

- Raken­nus­te­lineemme ovat asiak­kaillemme tuttuja. Suomen tytäryhtiön myötä pystymme palvelemaan heitä aiempaa nopeammin ja laaduk­kaammin, sillä jatkossa Suomen varastointi, jakelu ja suunnittelu tapahtuvat Saksan sijaan Hollolasta käsin, Mölsä kertoo.

Lahden seudulla työvoimaa

Marko Mölsän mukaan 10 kilometrin päässä Lahdesta, Hollolan Kukon­koivusta löytyneet toimitilat istuvat erinomaisen hyvin Layherin tarpeisiin.

- Yli kahden hehtaarin kokoisella alueella on tilaa temmeltää ja kasvattaa yrityksen toimintaa. Asiakkaat saavat tilaamansa tuotteet viiveettä ja uuden VT12 Lahden eteläisen kehätien ansiosta teline­toi­mitukset pelaavat asiak­kaillemme etelästä aina pohjoi­simpaan Suomeen: sellu­tehtaista ydinvoimalatyömaihin ja raken­nus­liikkeistä urheilun ja kulttuurin suurta­pahtumiin.

- Lahden seudulla on alan koulutusta tarjoavia oppilaitoksia sekä osaavaa ja koulutettua työvoimaa. Toisaalta sijaintimme Hollolassa on hyvä myös saavu­tet­tavuuden näkökulmasta: meille on hyvät yhteydet tulla töihin kaikkialta Etelä-Suomesta, Mölsä vakuuttaa.
 

Layher Oy toimi­tus­johtaja Marko Mölsä"Raken­nus­te­lineemme ovat asiak­kaillemme tuttuja. Suomen tytäryhtiön myötä pystymme palvelemaan heitä aiempaa nopeammin ja laaduk­kaammin, sillä jatkossa Suomen varastointi, jakelu ja suunnittelu tapahtuvat Saksan sijaan Hollolasta käsin", Layher Oy:n toimi­tus­johtaja Marko Mölsä lupaa.

Hollola voitti kuluvertailun

Päätös Hollolaan sijoit­tu­misesta oli Marko Mölsän mukaan tarkan harkinnan ja kuluvertailun tulos.

- Saksalainen omistajamme edellytti selkeitä ja numeerisia perusteluja päätöksenteon tueksi. Esittelin heille taulukon, jossa oli vertailu Hollolan, Järvenpään, Mäntsälän ja Vantaan vapaiden toimi­tilojen tontti- ja neliöhinnoinnoista, rekka­lii­kenteen saavu­tet­ta­vuudesta ja työvoima­kuluista. Arvioimme myös paikkakunnan tulevaisuuden näkymiä sekä tehtyjä ja tulossa olevia inves­tointeja infran kehittämiseen. Kokonai­sarviomme perusteella Lahden seutu ja Hollola olivat selkeästi paras vaihtoehto, Mölsä toteaa.

Hän kiittää lämpimästi LADECilta ja asiakas­palvelupäällikkö Marian Vainiomäeltä saamaansa tukea ja palvelua.

Saksalainen omistajamme edellytti selkeitä ja numeerisia perusteluja päätöksenteon tueksi.  Kokonai­sarviomme perusteella Lahden seutu ja Hollola olivat selkeästi paras vaihtoehto.

- Marian oli apunani vapaiden toimi­tilojen kartoit­ta­misessa ja alueellisen tiedon hankinnassa. Hän toimitti minulle enemmän materiaalia ja tietoa kuin edes alkuvaiheessa osasin toivoa. Marianin ansiosta omaa aikaani säästyi yritys­toiminnan käynnistämiseen, Mölsä toteaa tyytyväisenä.

 

LAYHER GMBH

  • Konsernin perus­ta­misvuosi: 1945
  • Toimiala: Teline­teollisuus
  • Liikevaihto: 852.4M$
  • Henkilöstömäärä: Maail­man­laa­juisesti yli 2000 työntekijää
  • Pääpaikka: Gueglingen-Eibensbach, Germany
  • Tytäryhtiöt: Yli 40 maassa
  • Video yrityksestä - katso tästä

 

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Jätekaivoja, joiden edustalla teksti
Lahden seudun menestystarina

Lahtelaisinnovaatio Ecowec kehittää jätevedestä lämpöä

Lue lisää
Jollos Vauhtikarkki -pakkauksia etualalla, taustalla tuotantolinjasto
Lahden seudun menestystarina

Potential Foods rakensi Nosht Vauhtikarkkien tuotantolinjaston Hartolaan

Lue lisää
Sadexin Teemu Kokki kiipeää tikkaita, joita Sadexin myyntijohtaja Ville Kukkonen pitelee pystyssä.
Lahden seudun menestystarina

Sadex laajensi Lahteen - ”Haluamme olla talousalueen kasvussa mukana”

Lue lisää
close