#LahtiBusinessRegion

Sijoit­tuminen Lahteen vauhditti Lunawoodin kasvua

Vuonna 2001 lämpöpuutuotannon aloittaneen Lunawoodin kasvuvauhti on ollut hurja. Pienestä perhey­ri­tyksestä on kasvanut lyhyessä ajassa neljällä paikka­kunnalla toimiva 100 hengen työnantaja, jonka tuotannosta suurin osa menee vientiin. Pääkonttorin sijoit­tuminen kuusi vuotta sitten Lahteen on osa yrityksen kansainvälistä kasvustrategiaa.

Lunawoodin Lahden Aleksan­te­rinkadun toimiston ovesta sisään astuessa moni huokaa ihastuksesta. Tiloissa leijuu huumaava lämpökäsitellyn puun tuoksu.

- Itse olen tuoksuun jo niin tottunut, että en sitä huomaa. Mutta on tuoksu toki osa puun vetovoimaa. Esimerkiksi betonista samaa fiilistä ja tuoksua ei saa, Lunawoodin markki­noin­ti­johtaja Maija Masalin naurahtaa.

Hän iloitsee toimi­tiloihin raken­netusta näyttely­tilasta, jossa lämpökäsiteltyä puuta ja sen monia käyttökohteita on helppo esitellä asiakkaille.

- Tuote ja sen tarina ovat niin loistavia, että ne myyvät itse itseään, hän vakuuttaa.

Lämpökäsitellyn puun edelläkävijä

Lunawood on lämpöpuun tuotannon innova­tiivinen edelläkävijä ja kansainvälinen markkin­ajohtaja. Aulis ja Olavi Kärkkäisen perustama yritys lähti todelliseen nousu­kiitoon vuonna 2010, jolloin sen pääomistajaksi vaihtui Capman Oyj:n hallinnoimat rahastot.

Lunawoodin hallinto sekä lämpöpuun myynnin ja markki­noinnin johto toimivat Lahden pääkonttorilta käsin. Paikallisia myyjiä ja myynti­kont­toreita yrityksellä on ympäri maailmaa, sillä lämpöpuuta viedään peräti 49 maahan ympäri maailmaa.

Nykyisen toimi­tus­johtajan myötä Iisalmesta muuttanut yritys on Lahdessa aiempaa lähempänä lentokenttää sekä tärkeimpiä kotimaisia ja kansainvälisiä asiakkaita: arkkitehtejä ja raken­nus­liikkeitä.

Yrityksen tuotan­to­laitokset toimivat edelleen Kaskisissa, Iisalmessa ja Joensuussa. Raaka-aineena käytettävää terveoksaista latvatukkia ostetaan ympäri Suomen.

- Myynnin ja markki­noinnin näkökulmasta Lahden sijainti Iisalmen verrattuna on huomat­tavasti parempi. Puu- ja huone­ka­lu­teol­li­suudella on Päijät-Hämeessä pitkät perinteet ja meidät on otettu kaupungin taholta hyvin vastaan. Yhteistyötä kehitetään parhaillaan niin Lahden ammat­ti­kor­keakoulun kuin Lahden Seudun kehitys LADECin kanssa, Maija Masalin kertoo.

Monipuolinen materiaali

- Lämpöpuu sopii vaikka mihin, mutta suomalaiset ovat perin­teisesti käyttäneet sitä lähinnä sauna­pa­ne­lointiin ja ulkote­rasseihin. Esimerkiksi talojen ulkover­hoilussa tai sisätilojen dekora­tii­visissa pinnoissa sitä näkee meillä harvak­seltaan.

Maija Masalin sanoo, että perin­teisellä höylätyllä sahata­varalla on Suomessa pitkät perinteet. Se on toimiva ratkaisu Suomen ilmastossa ja lämpöpuuta edullisempaa.

- Siksi lämpöpuun markkinat ovatkin pääsääntöisesti ulkomailla, jossa se kilpailee rinta rinnan trooppisten kovapuiden kanssa etenkin dekora­tii­visilla pinnoilla. Lämpöpuu ei ime kosteutta ja se säilyttää muotonsa. Se ei myöskään väänny, kierry tai elä, vaikka kosteusprosentti hipoisi sataa ja lämpöä olisi yli 50 astetta. Suurin vienti­kohteemme on Eurooppa, mutta myös Lähi-idän maissa, Aasiassa ja Etelä-Afrikassa lämpöpuu on suosittua, Masalin jatkaa.

Yksityiskoti ja moderni perheen talo erilaisissa, kauniissa maalais­mai­semissa.Vasemmalla Beloura, persoo­nallinen yksityiskoti Belourassa Portu­galissa. Yläkerran suuret ikkunat on peitetty Lunawoodin aurin­ko­rimoilla. Oikealla Shear House, moderni perheen talo Koreassa. Lunawoodin Thermowood ulkoverhoilu säätelee lämpöä ja kosteutta ympäri vuoden.

Uusia markkinoita

Lunawood on kasvanut viimeisten kolmen vuoden aikana merkittävästi ja ansainnut sen myötä Kasvaja 2018 -serti­fikaatin. Serti­fikaatin myöntää Kauppalehti ja se annetaan yrityksille, joiden liikevaihto on kolmen vuoden aikana kasvanut keskimäärin vuosi­tasolla yli 10 prosent­tiyksikköä päätoimia­la­luokkansa keskitasoa nopeammin.

LADECin liike­toi­min­takehittäjän innostamana Lunawood on lähti myös mukaan Lahden seudun Meriklusteriin, jonka tavoitteena on lisätä yritysten välistä yhteistyötä ja auttaa niitä solmimaan kontakteja kansainvälisten telakoiden ja kokonais­toi­mittajien kanssa.

Maija Masalin uskoo, että Meriklusterin verkoston yhteistyökuvioista on hyötyä ja että laivan­ra­ken­nus­teol­li­suudessa on tulevai­suudessa heille kasvu­mah­dol­li­suuksia ja poten­ti­aalisia uusia markkinoita.

- Lunawoodin maine on hyvä, mutta näkyvyyden ja tunnettuuden eteen on tehtävä edelleen hartiavoimin töitä. Sitä edistämme parhaillaan yhdessä LADECin kanssa, Masalin päättää.

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Maskileipä kuvan etualalla ja taustalla leipuri, kahtia murrettu maskileipä käsissään.
Lahden seudun menestystarina

Viljaklusteri kiertotalouden edelläkävijä – Olut­mäskistä leipää ja lämpöä

Lue lisää
Harri Hvitsjo
Lahden seudun menestystarina

Lahtelaisinnovaatio nujertaa dieselbakteerin ympäristöä kunnioittaen

Lue lisää
Lahden seudun menestystarina

Ruotsalainen startup Nordic Timber Labs perustaa ensimmäisen tuotantolaitoksen Lahteen

Lue lisää
close