#LahtiBusinessRegion

Lah­telainen WatMan: Meri­vedestä juomavettä lois­to­ris­tei­lijöihin

Lahtelaista vesio­saamista seilaa tälläkin hetkellä maailman suurimmissa loisto­risteilijöissä valtamerien aalloilla. Vedenkäsittelyyn erikoistunut insinööritoimisto WatMan Engineering Oy on jo vuodesta 2008 lähtien tarjonnut edistyk­sellistä ratkaisua meriveden suolan­poistoon eli käytännössä makean veden tuotta­miseksi ristei­ly­aluksilla. Kyseessä on markkinoiden energia­te­hokkain käänteisos­moo­si­laitteisto.

Käänteinen osmoosi tarkoittaa kansan­ta­juisesti hieman yksin­ker­tais­tettuna sitä, että merivesi puristetaan kovalla paineella erityiskalvon läpi. Puhdas vesi läpäisee kalvon ja suola ”jää haaviin”. Noin puolet proses­soidusta merivedestä saadaan puhdistettua juoma- ja talousvesikäyttöön. Kun valtavan kokoinen risteilyalus on ajossa jopa viikon, on makean veden tarve aluksella suuri.

– Loisto­risteilijöillä varataan makeaa vettä yleensä noin 150 litraa henkeä kohden. Isossa risteilijässä voi useiden päivien ajan olla merellä jopa 10 000 ihmistä. On aika iso säästö, että puhdasta vettä saadaan ”tehtyä” merivedestä aluksella. Kaikissa satamissa ei riittävän hyvää vettä ole edes saatavilla, havain­nollistaa toimi­tus­johtaja Juha Lintujärvi.

Sijainti, verkostot ja työvoima Lahden seudun valtteina

Tällä hetkellä 21 loisto­risteilijässä maailman merillä hyödynnetään WatManin ratkaisua. Asennettuja yksiköitä laivoissa on kaikkiaan 42. Yhteen­las­kettuna WatManin laitteet puhdistavat merivettä peräti 34 000 kuutioita päivässä.

Toimi­tus­johtaja Lintujärvi on erittäin tyytyväinen Lahteen yrityksensä toimintaympäristönä. Kun toimitukset menevät lähes 100-prosent­tisesti vientiin, ovat hyvät kulku­yhteydet merisatamaan ja lentokentälle yrityksen elinehto.

– Lahdessa nämä edellytykset täyttyvät erinomaisesti, kun sijaitaan noin tunnin matkan päässä näistä kaikista. Myös työvoiman saatavuus Lahdessa on hyvä.

Lahden seudun meriklusterin kautta WatMan on löytänyt muun muassa paikallisen yhteistyökumppanin metal­li­ra­ken­teisiinsa. Viime vuonna yritys oli mukana Lahden seudun kehitys LADECin koordi­noimassa messu­yhteistyössä meriklusterin toimijoiden kanssa.

 

Suuri risteilyalus seilaamassa merellä.WatMan Engineering Oy valmistaa edistyk­sellisiä ratkaisuja meriveden suolan­poistoon, mikä takaa makean veden saamisen ristei­ly­aluksille myös pitkien risteilyjen ajan. Meyer Turun TUICrui­sesille valmistamat laivat käyttävät kaikki Watmanin suolan­pois­to­laitoksia.

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Lahden kaupun­gin­geodeetti Juha Helminen ja Viking Malt Groupin hallituksen puheen­johtaja Pär-Gustaf Relander istumassa työmaalla ja katsomassa karttaa.
Lahden seudun menestystarina

Pippo-Kujalan yritysalue laajenee – Viking Malt kehuu logistista sijaintia

Lue lisää
Hersapuun toimistorakennus ja pihapuita sekä pensaita aurkoisena päivänä.
Lahden seudun menestystarina

Puualan toimijoita etsitään Hersapuun puunjalostamoon

Lue lisää
Lahden seudun menestystarina

Ruotsalainen startup Nordic Timber Labs perustaa ensimmäisen tuotantolaitoksen Lahteen

Lue lisää
close