#LahtiBusinessRegion

Eurokangas tähyää Pennalasta kan­sain­vä­lisille mark­kinoille

Eurokangas on Suomen johtava kankaiden maahan­tuontiin ja vähittäismyyntiin erikoistunut perheyritys. Orimattilan Pennalassa pääkonttoria ja logis­tiik­ka­keskusta pitävällä yrityksellä on ollut aina vahva visio tulevasta. Tällä hetkellä Eurokankaan tavoitteena on verkkokaupan kehittäminen ja kansainvälistyminen, jota kohti edetään perhey­rityksen kolmatta sukupolvea edustavan toimi­tus­johtaja Daniel Wardin johdolla.

Eurokankaalle 2000-luvun alku oli voimakkaan kasvun aikaa. Vuonna 1945 perustetun yrityksen toiminta laajentui tuolloin kankaiden vähittäiskaupasta kokonais­valtaisia palve­lu­rat­kaisuja tarjoavaksi kangas­asian­tun­tijaksi myös julki­si­sus­ta­misessa. Parhaim­millaan ketjulla oli yli 30 myymälää, joista kaksi oli Ruotsissa ja yksi Virossa. Perheyritys sai lukuisia paikallisia, valta­kun­nallisia ja kansainvälisiäkin yrittäjäpalkintoja.

Pienestä pitäen vanhempiensa yritys­toimintaa läheltä seurannut Daniel Ward valmistui tuohon aikaan kauppa­kor­kea­koulusta, mutta ei halunnut mennä suoraan perhey­ri­tykseen töihin.

- Olen aina ollut kiinnostunut sijoit­ta­misesta, joten hakeuduin valmis­tumiseni jälkeen töihin pankkii­ri­liik­keeseen, jossa toimin neljä vuotta osakea­na­lyy­tikkona. Vuonna 2004 tulin mukaan perhey­rityksen toimintaan. Aika oli kovin erilainen kuin nyt, sillä mitään tietoja ei ollut digitaa­lisessa muodossa. Ensi töikseni käynnistin yrityksen digita­li­soi­tu­misprosessin ja lopetin Ruotsin ja Viron sivutoi­mi­pisteiden toiminnot. Ne olisivat vaatineet resursseja, joita meillä ei vielä tuohon aikaan ollut.

Danielin Wardin ottaessa yrityksen ohjat, myös johtaminen koki muutoksen. Ensimmäistä kertaa perhey­rityksen johdossa ei ollut pariskunta. Wardin vaimo työskentelee yrityksen ulkopuolella, joten hän rakensi ympärilleen ”työperheen” ja nimitti jokaiseen Eurokankaan ydinlii­ke­toiminta-alueeseen oman, vastuullisen johtajansa. Äiti Kaija Ward jatkoi tytäryhtiön hallituksen puheen­johtajana ja on edelleen vahvasti hengessä ja toimin­nassakin mukana.

- Työperheen kanssa sparrailen työasioita ja kotona puhutaan muistakin aihepiireistä. Meillä on töissä loistavaa porukkaa ja suurin kiitos siitä, että olemme yrityksenä onnisteet toimimaan hyvin ja kannat­tavasti, kuuluu heille, Ward kiittelee.

 

Eurokankaan toimi­tus­johtaja Daniel Ward seisoo ryhdikkäästi keskus­varaston tiloissa. Puoli­var­talokuva

Katseet kansainvälistymisessä

Eurokankaalla on tällä hetkellä Suomessa 31 myymälää, verkkokauppa sekä valta­kun­nal­lisesti toimiva yritysmyynti. Yritys satsaa liike­toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja tähtää verkko­kaupalla myös kansainvälisille markkinoille.

- Verkko­kauppamme on tehty järeälle pohjalle ja sen on tarkoitus toimia kansainvälistymisen tunto­sarvina. Sen kautta saamme reaaliaikaista dataa maakoh­taisista toiminnoista ja myynnistä, jonka pohjalle uuden liike­toiminnan kehittäminen on helpompaa kuin 2000luvun alussa, ensimmäisen kansainvälisty­mis­yrityksen aikana, Daniel Ward kertoo.

Eurokankaalla on noin 350 työntekijää ja sen liikevaihto on yli 35 miljoonaa euroa vuodessa. Täyden palvelun verho- ja kangas­kaupaksi itseään tituleeraava yritys omistaa myös Lahdessa toimivan kaihdin­tehtaan sekä Vantaalla sijaitsevan Kiskotalon, joka on erikoistunut mittojen mukaan valmis­tettaviin verho­kiskoihin sekä sälekaihtimien kompo­nentteihin.

- Emme puhu verkko­kaupasta ja kivijaloista, vaan kulut­ta­ja­myynnistä ja yritys­myynnistä. Asiakas päättäköön, missä hän haluaa asiointinsa aloittaa ja missä päättää, Daniel Ward sanoo.

- Teemme verhot mittojen mukaan ja avaimet käteen periaatteella. Tulemme asiakkaan kotiin, otamme mitat, ompelemme verhot ja tulemme takaisin asentamaan ne paikoilleen. Pyrimme pysymään mahdol­lisimman ketterinä ja myymään tuotteita ja palveluja, joita asiakkaat haluavat ostaa. Haluamme myös olla yritys, joka pitää palve­lus­tandardia yllä. Uskomme, että kuluttajat osaavat arvostaa ihmisen kanssa asioimista ja ymmärtävät, että sillä on hintansa.

Loistava logistinen sijainti

Eurokankaan keskus­varasto ja yrityksen toimitilat sijaitsevat Orimattilan Pennalassa, vastapäätä Postin jättimäistä logis­tiik­ka­keskusta. Pennalan alue sijaitsee Lahden eteläpuolella, lähellä Helsinki-Lahti-moottoritietä.

- Toimimme alun perin Lahden Saksalassa vuokra­tiloissa, jotka kävivät meille pieniksi. Kun ryhdyimme etsimään omia tiloja, kartoitimme laajalti Lahden ja kehys­kuntien tarjontaa. Orimattila tarjosi parhaan ratkaisun, Daniel Ward kertoo.

 

 Lahden logistinen sijainti on loistava. Tänne on helppo liikennöidä Helsingin suunnalta ja Lahden uusi eteläinen kehätie nopeuttaa kuljetuksia etenkin Tampereen suuntaan ja läntiseen Suomeen.

 

Joka viikko Eurokankaan Pennalan keskus­va­rastolta lähtevät täydennys­kul­jetukset 25 paikka­kunnalla sijaitseviin 31 myymälään eri puolille maata. Eurokankaan yli 100 000 kankaan valikoima ostetaan mahdol­lisimman suoraan kankaiden tuottajilta ja se tuodaan Pennalaan pääosin kulje­tus­rahtina EU-alueelta. Pienempiä eriä erikois­kankaita tilataan globaalisti joka puolelta maailmaa.

- Lahden logistinen sijainti on loistava. Tänne on helppo liikennöidä Helsingin suunnalta ja Lahden uusi eteläinen kehätie nopeuttaa kuljetuksia etenkin Tampereen suuntaan ja läntiseen Suomeen. Lentoa­semalle ja sieltä Pennalaan ajaa alle tunnissa, Ward sanoo.

LUT-yliopiston myynnin professuuri ilahduttaa

Daniel Ward listaa Lahden eduiksi myös hyvän työvoiman saatavuuden, pääkaupun­kiseutua edullisemman hintatason sekä mainiot mahdol­lisuudet viihtyisään asumiseen ja elämiseen.

- Luonto, liikun­tapaikat ja kulttuu­ri­tarjonta: Lahden seudulla kaikki tarpeellinen on reilun kymmenen minuutin ajomatkan etäisyydellä. Nyt kun etätyön tekemisestä on tullut uusi normaali, Lahden kannattaa pitää suurempaa ääntä itsestään etenkin pääkaupun­kiseudun suuntaan. Lahti on aivan yhtä hyvä vaihtoehto Helsingin ulkopuolella asumiseen kuin muutkin kehyskunnat, jotka hyödyntävät muutto­liikettä. Täällä perusasiat ovat kunnossa ja käytettävissä olevalla rahalla saa enemmän neliöitä sekä kokonais­val­taisesti viihtyisämpää elämää, Ward summaa.

Hän arvostaa korkealle myös Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston (LUT-yliopisto) kasvanutta koulu­tus­tarjontaa Lahdessa sekä Peikko Groupin omistajien, Paanasen perheen tekemää miljoonan euron lahjoitusta myynnin profes­suuriin.

- Lahden seudulla on tehty jo pitkään yritysten välistä yhteistyötä kluste­ri­mallilla, jossa tietyn alan tai teknologian parissa toimivat yritykset kootaan yhteen. Me kaupan alalla toimivat yritykset arvos­taisimme sitä, että Lahti profi­loituisi myös vahvana kaupanalan kaupunkina. Myynnin professuurin saaminen Lahteen on meidän näkökulmastamme aivan huikeaa sekä äärimmäisen tärkeä ja merkittävä satsaus tulevaisuuden osaajiin. Terveisiä vaan Paanasille täytyy laskea oikein polvi maahan ja nostaa hattua, sillä niin upea asia tämä heidän tekemänsä lahjoitus on, Daniel Ward myhäilee.

 

Eurokankaan histori:
Torin laidalta myymäläketjuksi

Laurin Danska, Kaija Ward ja Daniel Ward seisovat ikkunan edessä iloisesti hymyillen.

 

Eurokankaan tarina alkoi sotien jälkeen Lahden torin varrelta, nykyisissä ravintola Tryffdelin tiloissa toimineesta Torintaus- nimisestä sekata­va­ra­kaupasta.

- Vaarini ja mummuni, Saimi ja Veikko Heinonen, perustivat yrityksen vuonna 1945. Sitä ennen he työskentelivät kahdessa lahte­laisessa perhey­ri­tyksessä, vaari Luhtasella myyntimiehenä ja mummu Vaahdolla kirjanpitäjänä. Joskus perhey­ri­tyksessä työskente­leminen luo lisää perheyrittäjyyttä, Eurokankaan toimi­tus­johtaja Daniel Ward hymyilee.

Koska Veikko Heinosella oli hyvät kontaktit tekstii­li­toi­mittajiin, Heinosten sekata­va­rakauppa erikoistui nopeasti kankaisiin.

- Mummu pyöritti tausta­toi­mintoja ja vaari oli kauppamiehenä tavaran­toi­mittajien suuntaan. Kumpikin heistä osallistui myös asiakas­palveluun. Liike pyöri sen verran hyvin, että he pystyivät elättämään sillä itsensä.

1960-luvulla tavaraa oli hyvin saatavilla ja kaikki mikä oli halpaa, meni hyvin kaupaksi. Kun kilpailijat tulivat Veikon kuullen tokaisseeksi, että ”se Heinosen Veikon tavara on vaan sellaista sekundaa ja palaa”, niin mies muutti yrityksen nimen Sekunda Ja Pala Ky:ksi.

- Sillä nimellä mentiin aina 80luvulle asti ja ketju kasvoi 19 liikkeeseen. Kun äitini Kaija ja miehensä CarlJohan Ward tulivat mukaan yrityksen toimintaan 70luvulla, halpa­kaupalla oli jo huonompi klangi. Yritykselle mietittiin vauhdikasta kasarihenkeä kuvaavaa nimeä, jollaiseksi valikoitui Superkangas, Ward jatkaa.

Perhey­rityksen ensimmäinen sukupol­ven­vaihdos tehtiin 90-luvun taiteessa, kun mummu yllättäen kuoli.

- Vanhem­millani oli tuolloin jalostunut ajatus nykyai­kaisesta kangas­kaupasta ja hän perusti Eurokankaan ensin vanhan Super­kankaan rinnalle. Se osoittautui nopeasti niin menes­tyksekkääksi, että vanha Superkangas jäi nopeasti perhey­rityksen taustayhtiöksi.

Kaija Wardin aikana Eurokangas kasvoi yli 30 liikkeen palkituksi myymäläketjuksi, jolla oli myymälät myös Virossa ja Ruotsissa. Hänen poikansa Daniel Ward tuli mukaan perhey­rityksen toimintaan vuonna 2004, jolloin sukupolven vaihdosta ryhdyttiin tekemään vaiheittain.

Tällä hetkellä Eurokangas on Suomen johtava kankaiden maahan­tuontiin ja vähittäismyyntiin erikoistunut, 75-vuotis­juh­la­vuottaan viettävä perheyritys, jolla on Suomessa 31 myymälää, verkkokauppa sekä valta­kun­nallinen yritysmyynti. Eurokangas panostaa liike­toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja tähtää verkko­kaupalla myös kansainvälisille markkinoille. Eurokankaassa työskentelee noin 350 henkilöä ja yrityksen liikevaihto on yli 35 miljoonaa euroa vuodessa.

 

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Kaukokiidon rakennus Kukonkoivussa ulkoapäin kuvattuna.
Lahden seudun menestystarina

Kukonkoivun terminaali on Kaukokiidon kuljetusten solmukohta

Lue lisää
Preecon Juha-Matti Raappana työntää lastenvaunuja, Henrik Viitala pitelee pahvilaatikkoa ja Jani Laitinen on spinningpyörän selässä keskellä Lahden keskustaa.
Lahden seudun menestystarina

Neljä nuorta miestä, kolme verkkokauppaa ja 15 m€ liikevaihto

Lue lisää
Veden pintaa, missä päällä teksti
Lahden seudun menestystarina

Lahtelainen WatMan: Merivedestä juomavettä loistoristeilijöihin

Lue lisää
close