#LahtiBusinessRegion

Lah­te­laistunut SansOx tarjoaa ratkaisun globaaliin vesik­riisiin

Espoosta Lahteen muuttaneen SansOxin kehittämä teknologia tarjoaa ratkaisun maailman suurimpaan kriisiin – puhtaan käyttöveden puutteeseen.

SansOx Oy on toimi­tus­johtaja Mikael Seppälän haastattelua tehdessä ensimmäistä päivää viral­lisesti lahtelainen. Kaupunkiin muuttavat Seppälä vaimoineen sekä tämän vuonna 2012 perustama vesitek­nologian startup-yritys.

- Kolmannen polven stadi­laiselle Lahteen muutto on kova juttu, Seppälä naurahtaa ja vakuuttaa, ettei päätös syntynyt hetken mieli­johteesta.

Seppälä on vakuuttunut myös Lahden seudun korkeasta ja monipuo­lisesta vesitek­nologia- ja ympäristöosaamisesta.

- Pohdimme vaimoni kanssa muuttoa pitkään. Meillä on Asikkalassa kesämökki, joten Lahti oli entuu­destaan tuttu ohikul­ku­kaupunki. Lapsemme ovat jo muuttaneet pois kotoa, joten totesimme, että nyt jos koskaan on hyvä hetki tehdä tällainen isomman luokan peliliike.

SansOxin muuttoa Lahteen puolsivat LADECista tutut kontaktit, joiden avulla yritykselle järjestyivät nopeasti toimitilat Lahden Tiede­puistosta. Seppälä on vakuuttunut myös Lahden seudun korkeasta ja monipuo­lisesta vesitek­nologia- ja ympäristöosaamisesta.

Mm. Vesijärvi-projekti, Lahden vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupun­kivuosi sekä Lahdessa Suomen johtavaa vesialan tutkimusta tekevä Helsingin yliopisto tarjosivat hyviä syitä sijoit­tu­miselle. Lahdesta löytyy myös kattava yhteistyö-, kontakti- ja asian­tun­ti­ja­verkosto, joita voimme tarvittaessa hyödyntää kansainvälisissä kehityspro­jek­teissamme. Uskon, että tekniikkamme voisi auttaa ja tehostaa myös järvien puhdis­tamista, jota Lahden seudulla on jo tehty ansiokkaasti.

SansOx Oy:n toimi­tus­johtaja Mikael Seppälä seisomassa Vesijärven rannalla keväisessä maisemassa.Vesitek­no­logiaan erikoistunut SansOx Oy sijoittui Lahden Tiede­puistoon, Vesijärven rannan tuntumaan. Muun muassa Vesijärvi-projekti, Lahden vuoden 2021 Euroopan ympäristöpääkaupun­kivuosi sekä Lahdessa Suomen johtavaa vesialan tutkimusta tekevä Helsingin yliopisto tarjosivat hyviä syitä sijoit­tu­miselle Lahteen.

Hapet­tamalla puhdasta vettä

Kansainvälisyyttä SansOxin projekteista ei jää puuttumaan. Kunhan maailman meno palaa koronakriisin jälkeen ennalleen, mm. Intiaan, Espanjaan, Koreaan, Filip­piineille ja Dubaihin tehtyjen tarjousten sopimus­neu­vottelut jatkuvat siitä mihin ne jäivät.

- Kehittämämme ratkaisu auttaa veden­puh­distamoja ja teolli­suus­laitoksia käsittelemään vettä niin, että se sopii kulloi­seenkin käyttötarpeeseen. Vedestä voidaan puhdistaa hapet­tamalla monenlaisia epäpuhtauksia, jolloin se sopii esimerkiksi vilje­lymaiden kasteluun, Seppälä kertoo.

WWF:n julkaiseman vesita­lous­raportin mukaan vuoteen 2030 mennessä vedentarve kasvaa globaalisti nykyisestä 4 500 miljardista kuutio­metristä 6 900 miljardiin kuutio­metriin. Vettä tarvitaan 40 prosenttia enemmän kuin mitä luotet­tavista ja käytettävissä olevista vesilähteistä on tällä hetkellä saatavilla.

- Etenkin kehitysmaissa ja muissa kolmannen maailman valtioissa innovaa­tiollamme on valtava potentiaali. Siellä vesi on niin likaista, että sen puhdis­taminen edes kaste­lu­kel­poiseksi on kovan työn takana, Seppälä sanoo.

SansOxin kehittämän OxTube-järjestelmän avulla kaasuja, kuten ilmaa ja happea, voidaan liottaa veteen nopeasti, tehokkaasti ja usein ilman ulkopuolista energiaa. Liuenneiden kaasujen avulla vedestä voidaan poistaa pohjavesien ongelmana olevia rautaa ja mangaania sekä estää jätevesien kaasuja, kuten rikkivetyjä ja haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, muodos­tumasta. OxTube pudottaa merkittävästi vedenkäsittelyssä tarvittavaa energiamäärää sekä jäteveden­puh­distamon vaatimaa tilaa.

Kehitysmaissa vesipula ja veden­puh­distuksen tarve on todellinen, mutta Seppälän mukaan se on pian läsnä myös hyvin­voin­ti­val­tioissa.

- Tavallinen suomalainen käyttää keskimäärin 200 litraa vettä päivässä, eikä todennäköisesti tiedä, paljonko jätevesimaksu on tai mitä jätevedelle tapahtuu sen jälkeen, kun se valuu viemäristä putkistoon. Veden käyttötottumusten on muuttuva, jotta puhdasta vettä riittää myös tuleville sukupolville, Seppälä muistuttaa.

Lahti – minikokoinen Helsinki

SansOxin Niemenkadun toimi­tilojen seinät kaikuvat vielä tyhjyyttä. Kunhan kalusteet on saatu paikoilleen, niissä tulee työskentelemään Seppälän lisäksi 2-3 työntekijää. Lähivuosina yritys uskoo monin­ker­taistavan sekä liike­toi­mintansa että työntekijämääränsä.

- Tällä hetkellä tiimimme jäseniä työskentelee Lahden lisäksi Iisalmessa, Espoossa, Espanjassa ja Sveitsissä. Tavoit­teenamme on kasvattaa sekä kansainvälistä myynti­ver­kostoamme että kotimaan tukitoi­mintoja. Lahdessa koulutetaan vesialan huippuosaajia, joten työvoiman saata­vuuskin on turvattu.

Mikael Seppälä luonnehtii Lahtea miniko­koiseksi Helsingiksi, joka tarjoaa kaiken, mitä perhe ja voimakkaassa kasvussa oleva yritys­toiminta tarvitsevat.

- Pidämme vaimoni kanssa konserteista, teatterista, hyvistä ulkoi­lu­reiteistä ja kattavasta latuver­kostosta. Sibeliustalo, Lahden kaupun­gin­teatteri, Salpausselän maastot ja Messilä ovat monella tapaa eteläisen Suomen mansik­ka­paikkoja. Jos HIFK:in pelejä haluaa edelleen nähdä, niin niitä voi mennä seuraamaan Lahden jäähallille Pelicansin matsiin, hän naurahtaa.

- Vaimoni jatkaa edelleen töissä Helsingissä, jonne pääsee sujuvasti junalla tai autolla. Työn takia joudumme matkustamaan paljon, joten lentokentän läheisyys ja sujuvat yhteydet ovat ehdoton plussa. Lahdesta ajaa Helsinki-Vantaalle 50 minuutissa. Vanhasta kodistamme Lautta­saaresta matka kentälle vei vain kymmenisen minuuttia vähemmän.

Lisää lahden seudun menestystarinoita

Kolmen kuvan kuvakollaasi. Vasemmalla koivun runko, jossa putki josta valuu mahlaa. Keskellä henkilö haistaa olutlasillista. Oikealla Hartwallin Sami Pohjanen tehtaalla.
Lahden seudun menestystarina

Hartwall kokeilee, miten koivumahla taipuu juomateollisuuden tarpeisiin

Lue lisää
Yhdistelmä kuva, jossa vasemmalla biokaasulaitoksen valkoiset kupolit, keskellä CO2 kaasun talteenotoon liittyvä kompressori, oikealla Hartwallin sinisessä työtakissa ja lakissa Sami Pohjanen.
Lahden seudun menestystarina

Lahden seudulla kehitetään hiilidioksidin talteenotosta ja hyödyntämisestä kestävää liiketoimintaa

Lue lisää
Lahden seudun menestystarina

Ruotsalainen startup Nordic Timber Labs perustaa ensimmäisen tuotantolaitoksen Lahteen

Lue lisää
close